Bengt Augustsson företräddes av Magnus Eriksson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, i sin kamp att få sin skada klassad som arbetsskada för att kunna få livränta.

– Dels lyckades vi visa att arbetsuppgifterna i sig varit skadliga genom att hänvisa till vetenskaplig forskning. Därutöver krävs en individuell bedömning och genom utredning från en arbets- och miljömedicinsk klinik visade vi att det var arbetet som var orsaken i just Bengts fall, säger Magnus Eriksson.

Brister i FK:s beslut

När Försäkringskassan fick se den utredningen och lät en av sina egna försäkringsmedicinska rådgivare läsa den ändrade myndigheten sin hållning och medgav Bengts smärtor som arbetsskada.

– Jag vill tipsa alla som försöker få en arbetsskada godkänd att söka remiss till en arbets- och miljömedicinsk klinik. Det är ofta den viktigaste åtgärden i arbetsskadefall, säger Magnus Eriksson.

Magnus Eriksson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Juristen tycker att Försäkringskassans tidigare beslut, där de gav avslag på Bengts ansökan, hade stora brister.

– Det var ett kort beslut där de hänvisade till rådande kunskapsläge, men inte redogjorde för vilken kunskap de syftade på. Tyvärr är det vanligt att Försäkringskassan skriver korta, dåligt motiverade beslut. Men det här var sämre än de flesta, så det var givet att vi skulle överklaga. 

Svårt att få rätt mot myndighet

Det är svårt att få rätt i arbetsskadefrågor i domstol eftersom det är komplexa frågor samt att domstolen generellt är mer benägen att gå på myndigheternas bedömning, enligt Magnus Eriksson.

– Det krävs övertygande bevisning för att få vågskålen att väga över så att domstolen går på den enskilda individens linje och inte myndighetens, säger han.

En annan faktor är att det fortfarande saknas forskning på arbetsskador framförallt för arbetaryrken som städare och vårdpersonal.

– Man kan tro sig veta att vissa moment är skadliga men för att vinna i domstol krävs tydligt stöd i vedertagen forskning och det är inte alltid det finns, säger Magnus Eriksson.