Flera arbetsgivare har börjat tillämpa korttidsarbete för att slippa varsla om uppsägningar under coronakrisen. Det innebär att anställda går ned i arbetstid och lön, och att staten går in och täcker det mesta av lönebortfallet.

Det måste finnas ett avtal

För att få korttidspermittera krävs att arbetsgivaren har ett kollektivavtal med facken (eller att man kommit överens med 70 procent av de anställda). Fastighets slöt i mitten av mars avtal om kortidspermittering med arbetsgivarorganisationerna Almega, KFO, Arbetsgivaralliansen och Fastigo.

För den som är korttidspermitterad är den tydligaste ekonomiska konsekvensen att lönen sänks upp till 7,5 procent trots stödet från staten. Men det finns andra frågor kring korttidsarbete. 

Hur mycket lägre lön får jag?

Det beror på hur mycket arbetstiden minskas. Om tiden du jobbar minskas med 20 procent, minskas lönen med 4 procent. Om arbetstidsreduceringen är 40 procent minskas lönen med 6 procent, och vid 60 procents arbetstidstidsminskning blir lönen 7,5 procent lägre.

Regeringen har också aviserat att det under maj, juni och juli ska gå att permittera på 80 procent. Enligt förslaget ska lönen då minskas med 12 procent.

Exempel: En anställd med en månadslön på 25 000 kronor som på grund av permittering jobbar 40 procent mindre, till exempel tre dagar i veckan istället för som normalt fem dagar, kommer att få 1 500 kronor mindre i månadslön. 

Vad händer med OB-tillägget jag brukar få varje månad?

Lönen du får under permitteringen ska beräknas på din ordinarie lön. Så om arbetstid med OB-ersättning ingår i ditt grundschema får du även den ersättningen när du är permitterad. Fast minskad med samma procentsats som lönen i övrigt, det vill säga 4 procent, 6 procent eller 7,5 procent beroende på hur stor del av arbetstiden du är permitterad.

Jour- och beredskapsersättning?

Samma som ovan. Om det är ersättning som normalt ingår i din lön får du även betalt för jour- eller beredskap under permitteringen, reducerat med samma procentsats som grundlönen.

Jag jobbar deltid. Kan jag permitteras?

Ja, och enligt samma princip. Det vill säga, om du jobbar halvtid och din arbetstid minskas med 60 procent kommer du att jobba 20 procent av en heltid under permitteringen.

Vad gäller om jag blir sjuk? Får jag 80 procent av min ordinarie lön?

För det första är karensavdraget slopat. Ersättningen är 700 kronor före skatt och det måste man ansöka om själv hos försäkringskassan. Under de påföljande dagarna ska arbetsgivaren ska betala 80 procent av din ordinarie lön i sjuklön, inte 80 procent av den reducerade lönen under tiden du är korttidspermitterad.

Och påverkas sjukpenningen om jag är sjuk längre än 14 dagar?

Nej. Sjukpenningen baseras på din SGI, sjukpenninggrundande inkomst, som inte ändras under tiden du korttidsarbetar. 

Får jag kortare semester och minskat semestertillägg?

Antalet semesterdagar påverkas inte av permitteringen. Däremot blir semestertillägget något lägre om du tar ut semestern under den tid du är permitterad. Om till exempel en städare med en månadslön på 23 312 kronor/månad jobbar 40 procent istället för heltid på grund av korttidspermittering blir månadslönen därmed 7,5 procent lägre, 21 564 kronor/månad. Semestertillägget (0,8 procent x månadslönen) blir följaktligen 14-15 kronor lägre per dag.

Om jag blir uppsagd och måste sluta, kommer min a-kassa att påverkas?

Nej. För a-kassan gäller samma sak som för SGI:n. Eventuell a-kasseersättning grundas på din ordinarie lön. Detsamma gäller för det så kallade arbetsvillkoret, alltså hur mycket du behöver ha jobbat för att ha rätt till a-kassa. 

Måste jag vara tillgänglig för jobb även de dagar jag är permitterad?

Enligt reglerna ska du stå till arbetsgivarens förfogande enligt ditt grundschema. Och om arbetsgivaren avbryter permitteringen ska du återgå till att jobba enligt ditt ordinarie schema.

Men om du till exempel är permitterad på 40 procent och arbetsgivaren vill att du ska arbeta mer måste permitteringsgraden ändras.

Påverkas min pension? Både allmän pension och tjänstepension?

Ja, pensionsavsättningarna är en procentsats av lönen. Men eftersom det gäller en så kort tidsperiod blir det marginellt. Korttidsarbete kan enligt reglerna pågå i sex månader, men eventuell förlängning ytterligare tre månader.

Källor: Tillväxtverket, Fastighets