Ska de anställda som jobbar med samhällsbärande yrken och som nu ställer upp och jobbar dubbla pass för att vi ska klara oss så bra som möjligt genom Coronapandemin belönas med avskaffad anställningstrygghet?

Utan saklig grund raseras anställningstryggheten i grunden och vad ska vi då ha våra fackföreningar till?

Det är en oanständighet som är totalt gränslös och visar på ett förakt för oss i LO-kollektiven som inget fackförbund värd namnet kan gå med på!

Utan saklig grund raseras anställningstryggheten i grunden och vad ska vi då ha våra fackföreningar till? Att vara försäkringsutredare och bibliotekarier i resterna av minnet av en rörelse som omdanat samhället till det bättre?

Utredningen kommer sannolikt att föreslå att arbetsgivare på mindre företag med under 15 anställda ska kunna säga upp personal av personliga skäl, utan att behöva ange saklig grund. De ska inte heller behöva betala lön till den som sagts upp i händelse av att den sistnämnda vill pröva uppsägningens giltighet rättsligt, så som fallet är idag.

Vad det skulle betyda för ett stort antal av våra medlemmar det behöver en inte vara förbundsordförande för att förstå.

arbetsgivaren får i princip fri sparkningsrätt

Om arbetsgivaren inte behöver hänvisa till saklig grund vid uppsägning av personliga skäl faller i princip anställningstryggheten som sådan; arbetsgivaren får i princip fri sparkningsrätt.

Resultatet är lätt att föreställa sig: Anställda kommer att bli livrädda för att förlora jobbet och inte våga uttala sig om missförhållanden. Fackligt stridbara, och på vissa håll till och med den som vill gå med i en fackförening, riskerar sin anställning. Att arbeta utan anställningstrygghet skapar RÄTTSLÖSHET.

Om arbetsgivare får säga upp av personliga skäl utan att behöva ange saklig grund riskerar detta att UTRADERA facket på mindre företag.

Även fler undantag från turordningsreglerna slår särskilt mot mindre företag, eftersom fler undantag innebär att en särskilt stor andel av de anställda kan sägas upp på mindre företag utan att turordningsreglerna används.

Det är nu eller aldrig som Fastighets måste visa om vi värnar januariavtalet eller våra medlemmar.

Jag tycker fackförbunden ska dra sig ur förhandlingarna helt, om inte turordningsreglerna och saklig grund lämnas orörda. Det handlar om ett historiskt vägskäl där vi inte kan låta oss hotas av en eventuell lag, att vika ner oss för att så kraftigt försämra för våra medlemmar.

Hellre ett hot om generalstrejk än att backa en millimeter, då våra kollektivavtal enbart blir papperssvalor om vi går med på det som både utredningen föreslår och arbetsgivarsidan eftersträvar.

Är det någon den här corona-krisen visar så är det värdet av att vi utför våra arbeten och att det inte är tid för att vara svaga.