Fallolyckor är den absolut vanligaste arbetsolyckan. Varje år inträffar enligt Afa Försäkring 11 000 fallolyckor på arbetstid och olyckor med fall från stege ger ofta långa sjukskrivningar – snitt 50 dagar.

Att minimera riskerna för fall är därför en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Hängrännor kan rensas från marken

Fastighetsfolket besökte det allmännyttiga bostadsbolaget Öbo i Örebro för att ta höra mer om detta. Under hösten är rensning av hängrännor från löv och kvistar en av de arbetsuppgifter där stegarna plockas fram. Men det finns även andra sätt.

Vid en tvättstuga i bostadsområdet Baronbackarna rensar Ullrika Elliot bort nedfallna löv med rännskrapa på skaft.

Verktyg på skaft gör att arbetet kan göras från marken.

–Det är ett bra sätt att undvika stege, säger Stellan Flodman, fastighetsskötare och skyddsombud.

Över två meter ska stege undvikas

På vissa ställen är det svårare att komma åt takrännorna och då används stege. Rådet är att inte jobba på stege högre än två meter och att gå i par så att en kollega kan stötta upp stegen. Stegen ska vara stadig och underlaget jämnt. Maja Jonsson Röök är medveten om riskerna och tycker att hon fått bra instruktioner.

–Rådet är ju att vi inte ska använda stege på hög höjd och jag har mest jobbat på lägre stegar. Jag har inte råkat ut för något och om det är någon instabil situation är det bra att ha en kollega som stöttar upp, säger Maja Jonsson Röök.

Om det behöver utföras arbete på höjder över två meter används skylift, sådana uppdrag lägger Öbo på entreprenad.

Använd INTE stege om du …

ska hantera något med båda händerna

behöver ta i med kraft

ska hantera något tungt

behöver sträcka dig högt eller långt bort för att nå när du står på stegen

ska göra något som tar tid

underlaget är dåligt

Att jobba i par ökar säkerheten.

Tänk på det här för säkert jobb på stege

Stegen ska vara stabil och typkontrollerad

Stegen ska ha rätt glidskydd

Välj en stege med anpassad längd

Vara bara en person åt gången på stegen

Det är till god hjälp om någon håller stegen

Källa: Arbetsmiljöverket

Det finns en föreskrift om stegar

Arbetsmiljöverket skriver om arbete med stegar och arbetsbockar i AFS 2004:3. De har också tagit fram broschyren ”Stegar – råd för steganvändning”.