Fastighetsskötaren jobbar tillsammans med tre andra på en av de större bostadsrättsföreningarna i Skåne. Där har hon jobbat i 25 år och är både arbetsplatsombud och skyddsombud för Fastighets.

Sedan april går hon hemma, arbetsbefriad, utestängd från arbetsplatsen och tillåts inte göra sitt jobb som skyddsombud.

Skickades hem

– Jag klippte gräset när två styrelsemedlemmar kom och sa ”du är arbetsbefriad med lön”. Jag var tvungen att lämna mina nycklar som jag burit på i 25 år och gå hem, säger hon.

Hon säger att hon älskar sitt jobb och att de boende blivit hennes nära vänner.

– Jag är 49 år. Detta är mer än ett jobb, det är halva mitt liv. Detta är som ett äktenskap och nu är jag som i skilsmässa. Det är tomt.

En blind höna kan se sambandet

Björn Lindberg, ombudsman Fastighets region syd

Problemen börjar

Enligt skyddsombudet började problemen när en ny styrelseordförande tillträdde 2018. Ombud från Fastighets i region Syd och på förbundskontoret delar den bilden. Vintern 2019 varslades skyddsombudet och övriga fastighetsskötare om uppsägning med skälet arbetsbrist. 

– Vi menar att den nya ordföranden och styrelsen helt enkelt ville bli av med alla anställda. Vi förhandlade och var så klart oeniga om att det fanns arbetsbrist. Jag menade också att en sådan här sak måste tas upp med medlemmarna i föreningen, säger Björn Lindberg, ombudsman i region syd.

Det är en förföljelse

Fastighets ombud Björn Lindberg om arbetsgivarens agerande

Frågan gick till en extra stämma i bostadsrättsföreningen. Där förlorade styrelsen. Över 80 procent av medlemmarna ville ha kvar sina fastighetsskötare och varslet drogs tillbaka.

– Jag menar att hon då blir förföljd. Man skyr inga medel för att jaga ihjäl våra medlemmar, särskilt skyddsombudet. Det var en rad kränkningar som berodde på hennes roll. Bland annat att hon skulle vara tyst och inte yttra sig som skyddsombud, säger Björn Lindberg.

Uppmanades vara tyst

Skyddsombudet börjar få skriftliga varningar om samarbetssvårigheter, att hon arbetsvägrat, misskött sig och varit otrevlig mot boende och arbetsledare.

– Om jag varit otrevlig förstår jag inte varför medlemmarna stod upp för oss och ville ha oss kvar, säger hon.

Hon fick även en skriftlig varning från styrelsen om att inte yttra sig som skyddsombud i frågor som rör föreningen då hon inte bor på området och inte är medlem.

– Som skyddsombud har jag rätt att vara med på styrelsemöten men är inte inbjuden, säger hon.

Det här är mer än ett jobb, det är halva mitt liv

Skyddsombudet

Förra hösten skickade skyddsombudet in en anmälan till Arbetsmiljöverket enligt 6:6a i arbetsmiljölagen och begärde åtgärder mot kränkningarna på jobbet. Hon fick rätt och bostadsrättsföreningen hotades med ett vite på 10 000 kronor. Några veckor efter det varslades hon och fick lämna in jobbnycklarna. I juni kom besked om att hon sagts upp.

– Nu hindrade de ett skyddsombud från att göra sitt arbete och då är vi inne och tafsar på föreningsrättskränkning. Så jag kallade till förhandling, säger Björn Lindberg.

Kan gå till domstol

Efter en förhandling som slutade i oenighet, där Fastighets avfärdade alla skäl till varför skyddsombudet skulle sägas upp, togs det till centrala förhandlingar. De pågår fortfarande. Fastighets är beredda att stämma i Arbetsdomstolen.

– Det här är ganska unikt. Jag hävdar att ett skyddsombud sagts upp på grund av sitt uppdrag. Hon får en varning om att inte yttra sig om föreningen. Skickar in en anmälan till Arbetsmiljöverket och får rätt. Någon månad senare blir hon utestängd från sitt jobb och uppsagd. En blind höna kan ju se att det finns ett samband, säger Björn Lindberg och fortsätter:

– Det här har aldrig hänt innan, jag har aldrig varit med om det här på 32 år som förhandlare i olika fackförbund.

Skyddsombudet vill behålla sitt jobb och Fastighets har ogiltigförklarat uppsägningen.

– Jag vill ha tillbaka mitt jobb eftersom jag känner att jag inte har gjort någonting fel. Det måste finnas någon rättvisa i det här, säger hon.

Fastighetsfolket har varit i kontakt med styrelseordföranden, som inte vill ge någon kommentar i nuläget.