– I dag har vi en viss säkerhet för anställda där det finns kollektivavtal. Men den försvinner helt om arbetsgivarna själva kan välja vilka som ska sägas upp, säger Mina Hanna, arbetslös städare som jobbar fackligt med uppsökeri och organisering på Fastighets region Ost.

Mina Hanna.

I förra veckan bröt förhandlingarna mellan facken och arbetsgivarna samman. Parterna höll på in på natten den sista september för att enas kring anställningsskydd och omställning för den som sägs upp. Det blev ingen uppgörelse – och då kan reglerna ändras utifrån förslagen i utredningen om en ny arbetsrätt.

Än så länge har varken facken eller arbetsgivarna berättat om ifall nya förhandlingar är på gång. Detta trots att politikerna har öppnat för förlängd tid.

Utredarens förslag om turordning

Arbetsgivare får undanta fem personer från sist in – först ut vid uppsägningar. I dag gäller max två personer och då bara på små företag.

För att få omplaceras måste den anställda kunna ta sig an arbetsuppgifterna helt utan upplärning.

Vid lika anställningstid avgör arbetsgivaren själv vem som får vara kvar när uppsägningar sker på grund av arbetsbrist.

Enligt flera medier var motsättningarna mellan facken, LO och TCO, å ena sidan och arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv å andra sidan svåra att överbrygga.

Arbetsgivarna ville kraftigt försämra turordningsreglerna, alltså låta företagen välja ut ännu fler undantag från regeln sist in – först ut. Även hårda krav på lättnader i reglerna för uppsägning av personliga skäl var svåra för facken att acceptera.

Medan facken krävde mer än vad arbetsgivarna var beredda att gå med på när det gäller omställningsavtal, det vill säga ekonomiska trygghetspaketet för anställda som blir uppsagda.

Den utredning som regeringen och samarbetspartierna Liberalerna och Centern beställde är nu ute på remiss. Trots att flera S-ministrar dömde ut den som för arbetsgivarvänlig räknar L och C med att reglerna ska införas.

Om arbetsgivarna kan avsluta anställningarna lättare kommer det nog att tystna.

Melinda Kandel,

Melinda Kandel är städare på Inspira i Norrköping, skyddsombud på jobbet och sitter i den lokala LO-styrelsen. Hon blev positivt överraskad när förhandlingarna mellan facken och arbetsgivarna kraschade.

– Facken förhandlade under hot om en lagstiftning som bara Svenskt Näringsliv vinner på. Jag var rädd att LO skulle gå med på ett avtal som de anställda förlorar på.

Hon är dock fortsatt orolig när frågan om arbetsrätten ser ut att hamna hos regering och riksdag.

– Städbranschen har låg organisationsgrad i facket redan nu, och den skulle bli ännu lägre om las försämras. Villkoren är ofta dåliga, särskilt där det inte finns någon som försvarar kollektivavtalet.

– Och om arbetsgivarna kan avsluta anställningarna lättare kommer det nog att tystna även på de få ställen där det i dag finns skyddsombud och fackklubb som håller koll, säger Melinda Kandel.

Hur skulle de kunna överleva om arbetsgivaren säger upp dem?

Moayed Motallebi

Moayed Motallebi, är också städare på Inspira men i Stockholm, där han sitter i klubbstyrelsen, och regionalt skyddsombud i Fastighets. Om lagen ändras kommer de hårdare las-reglerna att gå ut över hela arbetsmarknaden, tror han.

– Men det är äldre som drabbas i första hand om arbetsgivarna får göra som de vill. Och de som skadat sig eller blivit sjuka på grund av arbetet.

– Jag sitter i företagsklubben och driver rehab-processer för arbetskamrater som har blivit sjuka. Och jag är orolig för dem. Hur skulle de kunna överleva om arbetsgivaren säger upp dem?