Onsdagens förbundsmöte hålls digitalt på grund av coronapandemin. Fastighets kongress, som hålls vart fjärde år, är förbundets högsta beslutande organ. Åren däremellan hålls i stället ett förbundsmöte för att samla ombud från alla avdelningar i landet och diskutera aktuella frågor.

Mer samarbete

Till mötet har bara en motion kommit in. Den kommer från Annica Falck, avdelningsordförande Skövde och klubbordförande på Samhall. Hon efterfrågar bättre samarbete och information mellan klubbordförande, avdelningsordförande, regionala skyddsombud och ombudsmän.

– Ett exempel är att avdelningsordförande borde bli informerade när ombudsman eller ett regionalt skyddsombud besöker något företag i samma stad som avdelningsordförande sitter i. Det är inte så bra att den informationen kommer i efterhand, säger Annica Falck.

Nyval väntar

Förbundsledningen håller med om att samarbetet kan förbättras och yrkar bifall på motionen.

På förbundsmötet ska också en ny tredje förbundsordförande väljas eftersom Jari Visshed ska gå i pension.