– Jag är förvånad och besviken på regeringen, säger Fastighets ordförande Magnus Petersson.

– Båda alternativen är lika illa. Båda försämrar anställningstryggheten.

Den senaste turen om anställningstrygghet och lagstiftning presenterades av regeringen i dag på morgonen. Statsminister Stefan Löfven (S) meddelade via Facebook att förändringar i arbetsrätten ska genomföras utifrån de förhandlingar som slutade med ett föreslaget huvudavtal. Arbetsgivarna Svenskt Näringsliv och tjänstemännens fackliga organisation PTK var överens om det förslaget. Men ett enigt LO sade nej.

Det betyder att förslagen från regeringens las-utredare Gudmund Toijer inte ska bli verklighet. Enligt regeringen, som i dag inte har berättat om eller hur den har diskuterat frågan med samarbetspartierna Liberalerna och Centern.

Det här är PTK

PTK är lite av tjänstemännens svar på LO. Grunden är privatanställda tjänstemän, inte de som jobbar i kommuner, regioner eller staten.

I organisationen ingår 25 fackförbund som tillsammans har närmare 900 000 medlemmar.

LO:s ordförande Susanna Gideonsson är nöjd över att las-utredningen ska skrotas. Utredningen är trots allt det sämsta alternativet för LO-medlemmarna, anser hon. Men hon kräver att LO ska vara med när och om överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv ska ligga till grund för lagstiftning.

Vi har enhälligt sagt nej.

Susanna Gideonsson, ordförande i LO

– Det här räcker inte. Vi har enhälligt sagt nej till den överenskommelsen, den kan inte ligga till grund för kommande lagstiftning, säger hon till TT.

Susanna Gideonsson sitter i Socialdemokraternas verkställande utskott, partiets beslutande organ. Nyhetsbyrån frågar henne vad hon sa när saken diskuterades där:

– Precis samma sak, svarar Susanna Gideonsson.

Det här är LO

Historia: Landsorganisationen (LO) grundades 1898.

Nutid: Organisationen samlar 14 LO-förbund. Fastighets är ett av dem. Kommunal är störst.

Vad regeringens besked betyder rent praktiskt är oklart. Vissa frågor kan hamna i de vanliga, branschvisa kollektivavtalsförhandlingarna mellan förbunden och deras motparter.

Reglerna vid uppsägningar, sist in – först ut, kan hamna hos lagstiftarna. Detsamma gäller reglerna och kostnaderna för den arbetsgivare som vill sparka en anställd av personliga skäl. Men då med utgångspunkten i den uppgörelse som LO sade nej till.

Det handlar om turordningen

Om en arbetsgivare planerar uppsägningar ska de anställda sägas upp enligt principen ”sist in – först ut”. Om det ska göras avsteg från turordningen måste det förhandlas med facket, enligt lagen om anställningsskydd (las).

Både i regeringens utredning och förslaget till nytt huvudavtal mellan parterna ska en arbetsgivare som ska dra ner på personalen få undanta fler från turordningen.

En generösare a-kassa och stöd till omställning för den som blir av med jobbet är också frågor som regeringen kan gå vidare med. Även om PTK och Svenskt Näringsliv är överens krävs det att staten skjuter till pengar.

Regeringens samarbetspartier Liberalerna och Centern kommer att bli mer eller mindre missnöjda om slutresultatet inte följer januariavtalet. Det punktar upp vad de två partierna kräver för att stötta Socialdemokraternas och Miljöpartiets regering.

Klart är dock att sju LO-förbund kritiserat regeringens besked skarpt. Utöver Fastighets är det Byggnads, Seko, Transport, Elektrikerna, Målarna och Pappers. De anser att samarbetet mellan LO och Socialdemokraterna är hotat:

Fastighets tar fajten.

Magnus Pettersson, ordförande i Fastighets

”Vi tycker att det är sorgligt att det socialdemokratiska arbetarepartiet nu hellre väljer att lyssna på Centerpartiet, Liberalerna och Svenskt Näringsliv än på 1,2 miljoner LO-medlemmar”, skriver förbundens ordförande i ett gemensamt uttalande.

– Vi har en stor kampanda, säger Magnus Pettersson.

– Fastighets tar fajten för medlemmarna och mot en försämrad anställningstrygghet.

Frågan är nu om det är möjligt att ha en ny lag på plats före nästa val, vilket samarbetspartierna har tänkt sig.

Svensk lagstiftning följer normalt en fastlagd ordning. Fortsättningen i frågan om framtidens arbetsrätt blir då att regeringen skriver direktiv till en ny utredning, som ska utgå från uppgörelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv. När den blir klar skickas den ut på remiss och därefter kan regeringen skriva en proposition som skickas till riksdagen.