Vad som händer med lagen om anställningsskydd är nu en öppen fråga.

– Läget är besvärligt. Ett enigt LO har sagt nej, och nu säger IF Metall att de är beredda att kliva på huvudavtalet, säger Fastighets ordförande Magnus Pettersson, som också betonar att varje förbund äger frågan.

Förhandlingarna om arbetsrätt och anställningstrygghet gjorde en omstart i mitten av oktober. I kulissen fanns utredningen som regeringen beställt, och kravet från Liberalerna och Centern att den ska bli lag om parterna inte kommer överens. Både facken och socialdemokratiska ministrar har dock dömt ut den som för arbetsgivarvänlig.

De nya förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv tog ungefär ett dygn. LO sade nej till förslaget nytt till huvudavtal. Men privattjänstemännen och arbetsgivarna kom överens.

Det handlar om turordningen

Om en arbetsgivare planerar uppsägningar ska de anställda sägas upp enligt principen ”sist in – först ut”. Om det ska göras avsteg från turordningen måste det förhandlas med facket, enligt lagen om anställningsskydd (las).

Både i regeringens utredning och förslaget till nytt huvudavtal mellan parterna ska en arbetsgivare som ska dra ner på personalen få undanta fler från turordningen.

I förslaget fanns en del plus för facken: Rätt till mer kompetensutveckling och bättre stöd till den som blir av med jobbet. En generösare a-kassa ingick också.

Men minusen vägde tyngre för LO: Framför allt att fler skulle undantas från turordningen, sist in – först ut, när en arbetsgivare säger upp på grund av arbetsbrist.

LO-facket IF Metall överväger ändå att försöka ansluta sig. Förbundet ser kompetensutveckling och hjälp vid uppsägning som en fördel för sina medlemmar. Medan otrygga anställningar inte är ett genomgripande problem i industrin.

– Exakt hur vi ska göra är inte klart, säger avtalssekreteraren Veli-Pekka Säikkälä till Arbetet.