Beskedet kom på en pressträff vid 16.30-tiden under fredagen: LO, PTK och Svenskt Näringsliv kommer inte överens, efter att förhandlingarna återupptogs i veckan.

Det var ett enigt beslut inom LO-styrelsen att inte rekommendera LO:s representantskap att säga ja till förslaget, sa Susanna Gideonsson på pressträffen.

Lagen om anställningsskydd 

Lagen om anställningsskydd, LAS, är den lag som skyddar anställda vid uppsägning och avsked. Lagen innehåller även regler om vilka anställningsformer som är tillåtna, där grunden är fast anställning. Det finns möjlighet för fack och arbetsgivare att teckna avtal som avviker från lagens regler.

– Vi har verkligen försökt ända in i kaklet men inte lyckats. Vissa bitar lyckades vi bra med, men vi lyckades mindre bra med de huvudsakliga bitarna.

”I skuggorna”

Las-utredningen som kom till efter januariöverenskommelsen är en stor anledning till att förhandlingarna inte gick i hamn, säger både Susanna Gideonsson och LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

– Den politiska inblandningen efter januariöverenskommelsen var inte till godo. Vi har inte förhandlat utifrån den utredningen, men faktumet att den funnits där gör att utgångspunkterna i förhandlingarna blivit annorlunda. Det har hela tiden funnits ett annat alternativ som legat vid sidan om, i skuggorna, och påverkat våra förhandlingar med motparten, sa Gideonsson.

”Där fortsätter kampen”

Torbjörn Johansson fyllde i:

– Det har varit konstruktiva och bra förhandlingar, alla har bjudit till. Men lagförslaget blev en uppförsbacke som blev för svår att ta sig över.

Nu säger de båda att förbunden får ta frågan vidare in i avtalsrörelsen istället.

– Vi tror på starka parter och en facklig styrka. Nu är alla LO-förbunden i en avtalsrörelse och det är dit frågan flyttas. Där fortsätter kampen.

Tog höjd för misslyckande

Jari Visshed, avtalssekreterare i Fastighets, satt med i förhandlingsdelegationen. Han är nu inställd på att ta upp frågan i avtalsförhandlingarna.

–Ja, vi har lagt in yrkanden i avtalsrörelsen om ökad anställningstrygghet. Vi tog höjd för att om förhandlingarna misslyckades skulle vi ändå kunna driva frågorna, säger Jari Visshed.

Är du besviken att ni inte nådde ända fram?

–Vi ville självklart helst ha en uppgörelse mellan parterna enligt den svenska modellen, men som det utvecklade sig så var det inte ett rättvist byte helt enkelt. Man hoppas ju alltid att det ska röra på sig när man tar upp förhandlingar igen, rörelsen var alldeles för liten den här gången. Men det känns skönt att vi är eniga i LO om detta, säger Jari Visshed.