Avtalen är nu klara för de anställda på idrottsföreningar och ideella och idéburna organisationer. Branscherna är hårt drabbade av coronapandemin eftersom föreningarna inte har tillåtits ta emot publik eller besökare.

Har det tufft

– Det är branscher som har det väldigt tufft. Många föreningar är helt nedstängda och får heller inte in några pengar från publiken eller besökare. Att förhandla är svårt i vanliga fall, men för dessa branscher som är utsatta blir det ännu svårare. Men vi har fått till viktiga lönehöjningar för medlemmarna och följer märket inom industrin och LO-samordningen. Det är vi glada för, säger Joakim Oscarsson, förhandlingsombudsman på Fastighets.

Lönerna höjs med totalt 1430 kronor fram till 2023 på idrottssidan.

Pensionspengarna kommer tidigare

Utöver lönerna finns en överenskommelse om sänkta åldrar för inbetalning av tjänstepension, vilket LO-facken fick igenom tidigare i avtalsrörelsen. Det första året ner till 24. Andra ner till 23. Och det tredje året ska arbetsgivarna ska börja betala in tjänstepension när en arbetare fyller 22 år.

Åldersgränsen för att få vara kvar på jobbet höjs till 68 år och sedan till 69 år 2023.

Det ska också tillsättas olika arbetsgrupper, bland annat en som ska motverka sexuella trakasserier och en som ska göra avtalet mer lättläst för arbetsgivare och medlemmar.

Andra avtalet också klart

För ideella och idéburna organisationer höjs lönerna med totalt 1424 kronor. Övriga ändringar i villkoren är desamma som på idrottsavtalet.

Om avtalen

Idrottsavtalet:

Lönen höjs med 1430 kronor fram tills att avtalet löper ut i 2023.

Sänkta åldrar för inbetalning av tjänstepension. Första året 24 år, sedan 23 och till sist 22 år.

Rätt att jobba kvar till först 68 års ålder, sedan 69 års ålder från år 2023.

Arbetsgrupper som ska arbeta med att motverka sexuella trakasserier, ska göra avtalet mer lättläst.

Ideella och idéburna organisationer:

Lönen höjs med 1424 kronor fram till 2023. I övrigt samma villkorsändringar som på idrott.