– Jag kan inte rösta för något jag inte står för, säger Veronica Boström som sade nej till hela avtalet i både avtalsdelegationen och förbundsstyrelsen.

Ser risk för ensamarbete

Hon förklarar sitt motstånd till den nya överenskommelsen om att städare som har jobb någon gång mellan klockan 22 på kvällen och 6 på morgonen ska få kortare arbetstid:

Veronica Boström

– Det här öppnar upp för nattarbete. Jag ser risken att det blir värre för många städare med fler delade turer och mer ensamarbete på natten.

Skillnaden är att arbete på natten hittills har krävt att arbetsgivaren ska begära dispens hos facket. Med det nya avtalet införs en arbetstidsförkortning, som fungerar så att varje timme under natten räknas som 1,08 timmar när schemat läggs.

Inte orolig för mer nattjobb

Ewa Edström är central ombudsman på Fastighets och förhandlade om städavtalet. Hon är å andra sidan nöjd med att regleringen av nattarbete kom in i det nya avtalet.

Avtalet i korthet

Almega Serviceentreprenad är motpart.

Avtalet gäller till den 31 maj 2023.

1 januari 2021 höjs lönerna med 757 kronor.

1 juni 2022 höjs lönerna med 630 kronor.

Branschvanetillägget ligger kvar på nuvarande nivå.

Villkoren för nattarbete och korta inhopp ändras.

– Jag är inte orolig alls för att arbetsgivarna plötsligt ska förlägga mycket städarbete på nätterna. Det blir dyrare för dem med ob-tillägget och dessutom vill nog inte deras kunder ha städare i lokalerna nattetid, säger hon.

Inte vanligt med hela nätter

Både Veronica Boström och Ewa Edström poängterar att rena nattjobb inte är vanligt för medlemmarna inom städ. Det handlar mera om sena kvällstimmar, exempelvis när en butik har stängt, och tidig morgonstädning. Bådadera täcks in i den nya arbetstidsförkortningen.

Uppgörelsen innebär att en arbetsgivare ska mbl-förhandla med facket innan nattarbete införs. De ska göra en risk- och konsekvensbeskrivning. Både arbetsmiljölagen och arbetstidslagen gäller fortfarande.

Almega nöjda

Arbetsgivarna är nöjda med uppgörelsen om bland annat nattarbete och priset för detta:

– Bland annat har nattarbetsförbudet slopats och företagen får dessutom förenklade regler kring korta visstidsanställningar och schemaändringar. Det är viktiga förändringar som underlättar företagens verksamhet, vilket i slutändan gynnar både företag och medarbetare, kommenterar Marcus Lindström, förhandlingschef på Almega Städföretagen, på organisationens hemsida.