Hur klarar man halkan i jobbet?

– Det är vårt jobb att se till att folk inte halkar. Här halkbekämpar vi med flis, som är tre millimeters stenkross, med en procent salt i. Saltet behövs i Göteborg där det fryser och smälter, fryser och smälter, fryser och smälter … På andra ställen sandar de i stället.

Har ni själva fått utbildning i halk- och fallrisker?

– Nej, ingen utbildning eller särskild arbetsbeskrivning. Vi går på det allmänt kända om att lyfta så lite som möjligt på fötterna.

Går det att följa expertrådet att röra sig som en pingvin när man ska skotta, sanda, salta och städa?

– Ja, det funkar. Det känns absolut säkrast att lyfta så lite på fötterna som möjligt på halt underlag. Här i Göteborg kallar vi det att gå som en alkoholist.

Har du gripit in som skyddsombud någon gång på grund av halkrisk?

– Nej.

Har du råkat ut för något själv?

– Om jag har halkat – ja. På grund av min egen dumhet när jag tror att jag kan åka på fotsulorna ner för isiga backar. Det är svårare än man tror och man känner sig så dum. Men jag har haft turen att klara mig utan skador.