Den som jobbar i farliga miljöer har rätt till skyddsutrustning, annars bryter arbetsgivaren mot Arbetsmiljöverkets regler.

Men för vanliga arbetskläder skiljer sig företagens ansvar åt. En del krav finns i vissa kollektivavtal, annat görs upp om i lokala förhandlingar. I senaste avtalsrörelsen krävde Fastighets att städare ska ha rätt till bra och ändamålsenliga arbetsskor, men fick inte igenom detta.

Största problemet

– I dag är det största problemet med arbetskläder att många städare inte får skyddsskor eller arbetsskor. De belastar fötterna på hårda golv under hela arbetsdagen. Vi skulle kunna driva krav på skyddsutrustning oftare, säger Torbjörn Jonsson, central arbetsmiljöombudsman på Fastighets.

Så här funkar det i Fastighets avtal

• Fönsterputsavtalet

Arbetsgivaren ska ordna skyddskläder som du måste använda (och vara rädd om).

• Serviceentreprenad

Arbetsgivaren ser till att det finns ändamålsenliga arbetskläder. Du som är anställd ska använda kläderna, tvätta och vårda dem väl.

• Specialservice

Arbetsgivaren tillhandahåller personlig skyddsutrustning och de överdragskläder som behövs i arbetet. Tvättning bekostas av arbetsgivaren, medan den anställda ska vårda utrustningen.

• KFO

Arbetsgivaren står för de arbetskläder som behövs om du jobbar inom Folkets hus och parker. Du svarar för tvätten, mot ersättning från arbetsgivaren. För arbete som kräver skyddsutrustning ska arbetsgivaren stå för det. Det innebär fria skyddsförkläden och skyddshandskar om det behövs. Om de anställda också ska få halksäkra skor är en fråga för företagens skyddsorganisation eller för fack och arbetsgivare att göra upp om lokalt.

• Samhall

Utöver den skyddsutrustning som krävs ska arbetsgivaren också stå för arbetskläder. Tvätten ska skötas och betalas av arbetsgivaren.

Här gäller lokala regler

I de flesta av Fastighets centrala kollektivavtal finns ingen överenskommelse om arbetskläder eller skor. I många fall står företagen ändå för de kläder som ska användas under arbetstid. Här är avtalen som inte har några centrala krav:

Almega Tjänsteföretagens städavtal, Almega Vårdföretagarnas städavtal, Arbetsgivaralliansens avtal för ideella och idéburna organisationer samt inom idrott, BAO – för bankanställda, Fastigo, Idea både fastighetsarbete och städavtal, Sobona samt bemanningsavtalet.

Rätten till skyddsutrustning

Du som jobbar i farliga miljöer och behöver skydd i jobbet har rätt till det. Arbetsgivaren ska betala. Det kan handla om att du riskerar olyckor och ohälsa på grund av maskiner, kemikalier, smittor, buller, hetta och kyla. Som anställd måste du använda utrustningen.

Reglerna hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrift Användning av personlig skyddsutrustning.

Där finns exempel på personlig skyddsutrustning: hörselskydd, skyddshjälm, ögonskydd, andningsskydd, dykeriapparater, skyddsskor, fallskydd, skyddshandskar, skyddskläder mot stick- och skärskador och andra mekaniska skador, kemikalier, mikroorganismer, hetta, kyla och speciella klimatfaktorer. Bland exemplen finns också skyddskläder som förkläden, vattentäta kläder och reflexselar.