Undersökningen, som är beställd av Byggnads och tankesmedjan Katalys, visar att det bland de ungefär 2000 svarande finns en tydlig oro för att pensionen ska bli för låg. Lite mer än hälften är ganska eller mycket oroliga för det.

Även de yngre

Störst är oron bland personer mellan 50 och 64 år. Men även bland de yngre, 18-29 år, är det strax över 40 procent som känner oro över sin framtida pension.

Tittar man på sysselsättning, så är det främst arbetare och personer med exempelvis sjukersättning som är mest oroade för sin pension. Det är också tydligt att det är fler LO-anslutna som är oroliga för en låg pension.

Stöd till de utslitna

En annan del av undersökningen handlar om de som tvingas sluta jobba tidigare på grund av att de blivit utslitna på jobbet. Mer än hälften av de svarande anser att dessa i högre utsträckning bör kompenseras i sin pension. Den åsikten är extra stark bland LO-medlemmarna, där över 70 procent tycker att de som tvinga sluta i förtid ska kompenseras.

Om undersökningen

Opinionsmätningen genomfördes av Novus för Katalys räkning under perioden 18 februari till 3 mars 2021 med totalt 2095 svarande, en svarsfrekvens på 63 procent. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer. Individurvalet har dragits slumpmässigt av Novus ur en förrekryterad panel.