Redan i november rapporterade Gotlands Allehanda om anställda på Gotlandshem som vittnade om ett företag med lågt i tak. De anställda uppgavs vara rädda för repressalier om de sa emot ledningen.

Saknar förtroende

Nu har personalen på egen hand genomfört en personalenkät, uppdelad på tjänstemän och arbetare, skriver tidningen.

En majoritet svarar att de inte har förtroende för företagets ledningsgrupp.

Tystnad bland anställda

47 av 50 arbetare uppges ha svarat att de upplever en tystnadskultur på Gotlandshem. Motsvarande siffra bland tjänstemännen är 19 av 28 enligt Gotlands Allehanda.

Gotlandshems vd Elisabeth Kalkhäll svarar att resultatet är ”helt oacceptabelt” men vill inte kommentera förtroendefrågan.