Det första fallet blev känt den 31 mars när en Samhallanställd på enheten Örebro städ och bemanning testade positivt. Sedan spred sig smittan och fram tills nu är det totalt nio smittade.

Lika många hos kunden 

Samhallpersonalen arbetade på kundföretaget Candles of Scandinavia. Där står de längs en produktionsbana och packar ljus. På kundföretaget har också nio personer i personalen smittats. När smittan bröt ut stoppades produktionen.

– Vi kan inte veta säkert, men smittan kan ha uppkommit från Candles of Scandinavias personal. För det har funnits smitta där längre bak i tiden. Samtidigt är det mer än två veckor emellan, så smittan kan kommit någon annanstans ifrån. Det kan vi inte säga säkert, säger Jonna Färm, områdeschef på Samhall i Örebro, som själv blev smittad.

Behövde sjukhusvård

Två av de smittade från Samhall blev så sjuka att de behövde sjukhusvård. De är emellertid utskrivna och den ena av dem återvänder till jobbet inom kort.

– Jag har kontinuerlig kontakt med dem och alla i personalen. Smittan har planat ut och allt ser mycket bättre ut på arbetsplatsen eftersom vi var så rappa i vår hantering och tog hand om personalen, säger Jonna Färm.

Jonna Färm säger att Samhalldistriktet och kundföretaget vidtagit flera olika åtgärder efter smittutbrottet, men även innan det.

”Brittiska varianten”

– Personalen i produktion och på lager har burit munskydd och visir sedan i höstas. Nu har vi vidtagit flera åtgärder som produktionsstopp. Samtliga har fått testa sig och vi pratar om handhygien och andra rutiner. Framför allt avståndet till varandra i matsalar och när vi arbetar.

Nu blev det ändå en klustersmitta hos er, trots att ni genomfört många åtgärder. Hur tänker du kring det?

– Jag tror att det beror på att den brittiska varianten, som vi får anta att vi fått här, är mer smittsam. Vi har till och med vistats utomhus när vi tror att den här smittan spridits. Samtidigt finns det naturligtvis alltid mer åtgärder att göra. Jag tycker att vi har tagit det på största allvar hela vägen, säger Jonna Färm.