Kan chefen tvinga mig att jobba övertid?

Ja. I arbetstidslagen står det att arbetsgivaren har rätt att beordra övertid. Hur mycket övertid det får bli står också i lagen. De flesta kollektivavtal har regler om övertid, som kompletterar arbetstidslagen. I en del kollektivavtal står det till exempel att chefen måste säga till att personalen ska jobba övertid innan de har sin sista rast för dagen, annars är det för sent.

Vad är övertid egentligen?

På de flesta jobb är arbetstiden 40 timmar i veckan för den som är heltidsanställd. Det betyder oftast åtta timmar om dagen. Om chefen bestämmer att personalen ska jobba fler timmar utöver ordinarie schema så kallas det övertid. 

Vadå kvalificerad?

I en del kollektivavtal finns begreppen enkel och kvalificerad övertid. I kollektivavtalet står det vilken tid som räknas som vad. Kvalificerad övertid ger bättre ersättning än enkel övertid, men utförs ofta på kvällar, nätter och helger.

Kan jag kräva att få jobba över?

Det korta svaret är nej. I vissa lägen i livet kan man tycka att det är bra att jobba över. Kanske för att man behöver extra pengar. Men man får inte själv bestämma att man ska jobba över. Allt övertidsarbete ska vara beordrat av chefen.

Får chefen bestämma hur mycket övertid jag ska jobba?

Nej. I arbetstidslagen finns regler för hur mycket övertidsarbete som är tillåtet. Arbetsgivaren får alltså inte beordra hur mycket övertid som helst. Kollektivavtalen kan också ha regler om hur mycket övertid som är tillåtet.

Lagen säger att gränsen är 48 timmar på fyra veckor eller 50 timmar på en månad för varje anställd. På ett år får man jobba max 200 timmar övertid enligt arbetstidslagen. Men en del kollektivavtal har en lägre gräns. Kontakta facket om du är osäker på vad som gäller.

Vad tjänar jag på att jobba över?

Det är olika i olika kollektivavtal. På Fastighets område finns det 17 olika avtal, så det är säkrast att kolla noga vad som gäller på just din arbetsplats. Kontaktuppgifter till din region hittar du på fastighets.se.

Kan jag jobba övertid om jag är timanställd?

Ja. Men först måste du ha arbetat det antal timmar som motsvarar en heltidsanställning på din arbetsplats. Först därefter räknas fler timmar som övertid. 

Om jag jobbar deltid då?

Den som är deltidsanställd kan också bli beordrad att jobba mer. Men då kallas det för mertid, upp till vad som motsvarar en heltid på din arbetsplats. Då ska du få så kallad mertidsersättning enligt det kollektivavtal som gäller just på ditt jobb.

Svåra grejer!

Det här med övertid är komplicerat och det finns fler regler och bestämmelser än de vi har förklarat här. Det kan också se väldigt olika ut på olika arbetsplatser och i olika kollektivavtal. Om du känner dig det minsta osäker – kontakta facket! Kontaktuppgifter hittar du på fastighets.se.