Vad räknas som stöld?

Att med flit ta något som inte tillhör en själv är förstås inte tillåtet. Värdet på det man tar avgör om det räknas som stöld eller ringa stöld, det som tidigare kallades för snatteri. Det i sin tur avgör vilket straffet blir, om man blir dömd.

Vad händer om man stjäl på jobbet?

Det beror på, men utgångspunkten är att det alltid är dåligt. Man kan bli av med jobbet, även om det man har tagit inte är vårt så mycket i pengar. Det finns exempel från Arbetsdomstolen där en väktare stal en påse godis när hen jobbade på Marabou. Det blev avsked – eftersom väktarens uppdrag var att övervaka så att ingen tog saker.

Blir man alltid av med jobbet?

Nej, men risken är stor att man blir uppsagd eller avskedad, särskilt om man har blivit dömd för stöld i domstol. Även om det man tagit på jobbet inte är värt så mycket i pengar, så finns det risk att man får sparken.

Varför är straffet så hårt – att bli av med jobbet kan ju vara katastrof?

Det beror bland annat på att man har brutit mot den så kallade lojalitetsplikten om man har stulit från sin arbetsgivare – eller från eventuella kunder. Lojalitetsplikten innebär att man som anställd inte får göra sådant som riskerar att skada arbetsgivaren. Det handlar också om förtroende och relationen till kunder. Det finns exempel från Arbetsdomstolen där en städare fick sparken efter att ha använt firmans telefoner på ett sätt som inte var tillåtet. 

Om det ligger bananer kvar i fruktkorgen på fredagen – får jag ta med dem hem då?

Det är inte säkert. Arbetsgivaren kan ha en policy som säger att man inte får ta med sig något som tillhör arbetsplatsen. Då bryter man mot den, även om bananerna måste slängas annars. Om det inte är solklart att det är tillåtet att ta med frukten hem så är det säkrast att låta bli. 

Om de anställda på företaget där jag städar säger att jag får ta hem bullarna som blivit över – kan jag lita på det?

Det beror på vems bullarna är. Om det är personalens egna bullar, som någon har bakat eller köpt till arbetskamraterna, då kan det vara okej. Men om bullarna är inköpta av arbetsgivaren så är det inte säkert. Då måste man försäkra sig om att den som säger att man kan ta bullarna verkligen har rätt att ge bort dem. 

Hur ska jag veta vad som gäller?

En enkel regel är att aldrig ta hem något som tillhör jobbet. Men man kan också ställa krav på arbetsgivaren att det finns en policy för hur man ska göra med till exempel frukt eller annat som ska kasseras. Den som är osäker på vad som gäller kan vända sig till facket, kontaktuppgifter hittar du på fastighets.se.