Många anmälda arbetsolyckor kom förra året från unga i fastighetsbranschen. Även branscherna bygg, vård och sociala tjänster, tillverkning, transport och magasinering, handel samt hotell och restaurang stack ut.

Större risk för unga

– När man är ny på jobbet är det högre risk för arbetsolyckor. Därför är det viktigt att nyanställda får information om riskerna och vet hur de ska undvika dem, säger Heli Aarnipuro, projektledare på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

De vanligaste orsakerna till arbetsolyckorna bland unga är belastningsolyckor, fall och förlorad kontroll över transportmedel eller handverktyg.

Fastighetsbranschen drabbad

Arbetsmiljöverkets årliga rapport om arbetsskador visar att fastighetsbranschen fortsätter att ligga relativt högt i listan över anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Sett till hela arbetsstyrkan, oavsett ålder, hamnar fastighetsservice på femte plats bland män och på sjunde plats när det gäller kvinnor.

Generellt sett, bland alla åldrar, minskade antalet arbetsolyckor med sjukfrånvaro med cirka fem procent år 2020 jämfört med 2019. Anmälda arbetssjukdomar ökade däremot med 84 procent, en fördubbling jämfört med året innan. Arbetsmiljöverket drar slutsatsen att Coronapandemin är den största förklaringen till detta.

Vad är en arbetsskada?

Arbetsskador är ett samlingsnamn för arbetssjukdom, smitta, färdolycksfall och olycksfall i arbetet. 

En arbetssjukdom ska ha orsakats av skadlig inverkan i arbetet, exempelvis tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar.