Städbranschen finns med när Arbetsmiljöverket specialgranskar företagens arbetsmiljö under coronapandemin. Men de städare och fastighetsskötare som har fått covid har hittills inte fått den godkänd som arbetssjukdom.

Ökningen av arbetssjukdomar på hela arbetsmarknaden är alarmerande, skriver Arbetsmiljöverket om sin statistik för 2020. Det handlar om arbetsskador – som i sin tur delas upp i arbetsolyckor, olyckor på vägen till eller från arbetet och arbetssjukdomar. Samtliga anmälningar till Försäkringskassan ingår i siffrorna.

Explosion inom vården

Ökningen av arbetssjukdomar står i stället vård- och omsorgsanställda för. Antalet anmälningar har exploderat, skriver Arbetsmiljöverket i den nya rapporten. Hela ökningen har sin grund i corona, enligt myndigheten. Det handlar både om smittade av covid-19 och dem som drabbats av stress, utbrändhet och liknande på grund av pandemin.

Nära 19 500 arbetssjukdomar anmäldes till Arbetsmiljöverket under förra året, en ökning med 84 procent jämfört med året före. Värst utsatta var kvinnor. Bland dem gick antalet anmälda arbetssjukdomar upp med 117 procent, mer än en fördubbling.

Förklaringen är att en stor andel av dem som jobbar i branscher som vård, omsorg och sociala tjänster är kvinnor.

Ett besvärligt år

– Det var ett utmanande och besvärligt år där arbetsmiljön varit i centrum, vården och omsorgen i särskild utsträckning, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem till TT.

Vad drar då myndigheten för slutsatser av det? frågar nyhetsbyråns journalist.

– Det visar på vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete, att man på sin arbetsplats går igenom hur det ser ut – ”Vad kan vi göra?”, svarar hon.

”Anmäl alltid”

Reglerna gör dock att städare, sanerare eller fastighetsskötare i de allra flesta fall inte får covid-19 godkänd som arbetssjukdom av Försäkringskassan. Detta sker bara om den personens arbetsplats finns inom vård, omsorg eller laboratorier. Det måste också vara mest sannolikt att hen har blivit smittad i sitt yrke.

– Anmäl alltid i alla fall. På så sätt kan våra yrken också synas i statistiken, uppmanar Torbjörn Jonsson, central arbetsmiljöombudsman på Fastighets.

En konsekvens av att covid-19 inte godkänns som arbetssjukdom är att den drabbade går miste om försäkringspengar.

– Nästan lika viktigt vore det att få en upprättelse för den som smittats i jobbet. Ett besked om att det inte är ens eget fel att ha drabbats, säger Torbjörn Jonsson.

Färre döda

Coronapandemin är den stora förklaringen också till att arbetsolyckorna var färre än vanligt. Under 2020 anmäldes cirka 33 000 stycken som gjorde att den drabbade var borta från jobbet, vilket är drygt fem procent färre jämfört med året före.

Samtidigt dog färre på jobbet under förra året, 24 personer enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Det är den lägsta siffran hittills i myndighetens statistik som sträcker sig tillbaka till 1955.

Så funkar försäkringarna

Arbetsskadeförsäkringen reglerar vilka som ska få ersättning från samhället om de blir sjuka eller skadade på jobbet.

Grunden är att personer som insjuknat eller råkat ut för olyckor i samband med sitt arbete ska få ersättning. Till exempel livränta som ska kompensera lägre inkomster på grund av arbetsskadan. Försäkringskassan avgör om olyckan eller sjukdomen ska godkännas som arbetsskada. Försäkringskassan betalar eventuell ersättning.

På arbetsplatser med kollektivavtal finns det också kompletterande arbetsskadeförsäkringar.

Trygghetsförsäkringen TFA om sjukdomen har godkänts som arbetsskada. Den finns på arbetsplatser där Fastighets har kollektivavtal. TFA kan ge ersättning för inkomstbortfall, vårdkostnader eller om anställda får långvariga skador av en smitta, till exempel skador på lungorna som kan vara fallet med covid-19. Försäkringen gäller bara om smitta eller skador består efter 180 dagar.

Men även om din covid inte godkänns som arbetsskada kan det finnas försäkringspengar att hämta: På arbetsplatser där Fastighets har kollektivavtal ger avtalsgruppsjukförsäkringen AGS extra pengar när du är sjuk i mer än två veckor, oavsett sjukdom. Ersättningen går utöver Försäkringskassans.