– Anmäl till Afa Försäkring i alla fall, uppmanar Magnus Furbring, ombudsman med ansvar för avtalsförsäkringar på LO.

Han vill att praxis ska ändras och att fler drabbade ska få covid-19 bedömd som arbetsskada.

Fastighetsskötaren Ulf tvekar

Fastighetsskötaren Ulf Rosenblad har berättat i Fastighetsfolket hur covid-19 drabbade honom. Han blev sjuk, själv övertygad om att det var i jobbet, i april för snart ett år sedan. Långt över 180 dagar har gått och han är ännu inte i form. För en vecka sedan gick han upp på heltid.

– Näe, jag har inte anmält det som arbetsskada, inte ännu i alla fall. Sannolikheten är mycket stor att jag smittades inne i en lägenhet, men hur ska jag kunna bevisa det? säger Ulf Rosenblad.

Kanske att han gör en anmälan ändå. Den kommer då troligen att granskas av en nämnd där fack och arbetsgivare sitter.

Hur ska jag kunna bevisa att jag smittades på jobbet?

Ulf Rosenblad

Extra pengar

Om du drabbas av arbetsskada finns det extra pengar i TFA-försäkringen som följer med kollektivavtalet. Arbetsskada är ett samlingsnamn för arbetssjukdom, smitta, färdolycksfall och olycksfall i arbetet.

Bedömningen av vad som är en arbetsskada gör försäkringsbolaget Afa oftast utifrån hur Försäkringskassan beslutar. Det finns regler om vilka yrken som kan få en smittsam sjukdom klassad som arbetsskada. Men under coronapandemin har det ifrågasatts om inte drabbade i fler yrken borde kunna få ersättning av försäkringen.

Följer reglerna

Michel Normark är chef för avdelningen partsrelationer och försäkringsvillkor på Afa, och han beskriver hur det går till när någon anmäler covid-19 som arbetsskada:

– Reglerna kring vilka yrken som kan bli aktuella står i lagen, och den lutar sig Försäkringskassan mot. Vi har i grunden samma begränsningar, säger han och fortsätter:

– Det betyder att en städare som har sin arbetsplats i vården eller på ett lab och blir smittad där kan få sjukdomen bedömd som arbetsskada. Men inte om smittan fanns till exempel på ett kontor.

Parterna kan ändra reglerna

Om inte den så kallade TFA-nämnden kommer fram till en annan bedömning. I den sitter facken och arbetsgivarna, som äger Afa Försäkring. De kan förhandla fram egna regler som inte alltid följer Försäkringskassans.

Det är därför Magnus Furbring, en av LO:s representanter i nämnden, uppmanar den som har sviter efter covid-19 att anmäla detta.

Så här fungerar det

Arbetsgivaren ska anmäla till Försäkringskassan när en anställd drabbats av arbetsskada.

En arbetstagare som tror att hen smittats av coronaviruset i jobbet anmäler det också som en arbetsskada till Afa Försäkring. I anmälan behövs en noggrann beskrivning av när, var och hur det gick till.

Om anmälaren har kvar besvär (till exempel nedsatt kapacitet på lungorna) som är en följd av covid-19 fortfarande 180 dagar efter insjuknandet ska Afa bedöma om hen har drabbats av en arbetsskada. I så fall blir det extra pengar från trygghetsförsäkringen TFA.

Städare i vården kan få ersättning

Om anmälaren jobbar inom vård, omsorg eller på lab kan sjukdomen bli godkänd som arbetsskada utan större diskussion. Förutsatt att det mest sannolika är att hen har blivit smittad i sitt yrke.

Men när det gäller andra yrken kan TFA-nämnden titta på anmälningarna. Bedömning i nämnden blir då sannolikt grund för om Afa Försäkring godkänner problemen som en arbetsskada.

Vad ger TFA-försäkringen?

Om covid-19 godkänns som arbetssjukdom kan du efter 180 dagar få ersättning för de utlägg du haft för läkarbesök, sjukvård, hemhjälp med mera. Du kan också få ersättning för förlorad arbetsförtjänst, sveda och värk. Om sjukdomen ger dig bestående men får du dessutom ett engångsbelopp.

Missa inte de andra försäkringarna

• På alla arbetsplatser där Fastighets har kollektivavtal ger avtalsgruppsjukförsäkringen AGS extra pengar när du är sjuk i mer än två veckor, oavsett sjukdom. Ersättningen går utöver Försäkringskassans.

• Om du är medlem i Fastighets har du troligen en extra försäkring via Folksam som kan bli aktuell. Den är frivillig och kostar extra, men tecknas automatiskt om du inte tackar nej. Det är en sjuk- och efterlevandeförsäkring som ger ersättning vid långvarig arbetsoförmåga (ett engångsbelopp och/eller månadsersättning) och dödsfall. Gäller oavsett sjukdom.