– Jättekul! Det här har jag kämpat för sedan 2017. Jag har tjatat hål i huvudet på både Folksam och Fastighets om de orättvisa villkoren som gällde för Samhallanställda och andra med lönebidrag, säger Annica Falck.

Hon visste att hon var föreslagen till priset.

– Men jag blev jättesnopen att jag gick vidare som finalist, säger Annica Falck.

50 000 kronor

Ledstjärnan är Folksam LO Pensions hållbarhetspris. Det delas ut vartannat år och prissumman är 50 000 kronor.

Den som får det ska ha gjort skillnad i arbetslivet – inte bara för sig själv. Och det ska vara inom frågor som miljö, klimat, jämlikhet, jämställdhet eller en mer mänsklig arbetsmiljö.

Annica Falcks insatser gäller alltså kampen för rättvisa villkor för dem som jobbar på Samhall. Det handlar om sjuk- och efterlevandeförsäkringen, som alla Fastighets medlemmar har genom facket.

Heligt förbannad

Tidigare särbehandlades de flesta Samhall- och alla lönebidragsanställda i villkoren för försäkringen. Det tog betydligt längre tid för just dem att kvalificera sig för att få ersättning om de blev långtidssjuka.

Särbehandlingen gjorde Annica Falck heligt förbannad. Hon är Fastighets representant i företagsrådet på Samhall och sitter dessutom i Fastighets försäkringskommitté i region Väst. Hennes kamp började för fyra år sedan. Hon fick facket bakom sig genom att skriva en motion till Fastighets kongress.

– En gång satt jag bredvid en hög Folksamchef på en middag … och jag tjatade på honom också. Och han sa att jag skulle kämpa på.

Gäller från i år

Till sist ändrade försäkringsbolaget villkoren. Från årsskiftet gäller samma, betydligt kortare, kvalificeringstid för dem som börjar jobba på Samhall eller får en lönebidragsanställning, som för alla andra. Kravet är att ha varit frisk 90 kalenderdagar i följd innan försäkringsfallet inträffade.

Och nu är det Folksam LO Pension som valt ut Annica Falck till finalist till priset Ledstjärnan – bland rekordmånga föreslagna. Övriga finalister är tre kommunalare och ett skyddsombud från Handels. Den 12 oktober kommer beskedet om vem som blir årets ledstjärna.

Det här ersätter försäkringen

Arbetsoförmåga – engångsersättning, 1 700 kronor (efter 90 dagars karens)

Arbetsoförmåga – månadsersättning, max 1 700 kronor/mån efter karens

Dödsfall – engångsbelopp till efterlevande, 290 000 kronor

Vissa diagnoser – engångsersättning, 50 000 kronor

Försäkringen ansluts du till automatiskt som medlem i Fastighets, om du inte tackar nej. Den kostar mellan 62 och 101 kronor per månad, premien blir dyrare ju äldre försäkringstagaren är.