–  Kongressombud är ett viktigt uppdrag, så det gäller att hitta dem som är beredda att ta ett stort ansvar, säger Mohamad Elmarghichi, som till vardags är ombudsman på Fastighets region Ost.

Fackets framtid

I maj nästa år ska 160 ombud diskutera, plädera och besluta hur framtidens Fastighets ska se ut. Frågorna handlar om vilka personer som ska leda facket, hur förbundet ska organiseras och vilka frågor som ska drivas under de närmaste fyra åren.

Kongressen är Fastighets högsta beslutande organ. Den hålls vart fjärde år.

Ombuden har utsetts alltefter som under några år. Nu saknas cirka 60 personer.

Valberedningen fiskar …

Det är fackets 119  avdelningar som nominerar och väljer en eller två personer vardera som ska representera dem på kongressen. Uppåt 15 avdelningar har inget namn alls i dag. Dessutom saknas mellan 40 och 50 ombud från avdelningar är så stora att de ska skicka två representanter.

– Under hösten kollar vi i valberedningen vilka medlemmar som har förtroendeuppdrag i de avdelningarna. De kan vara skyddsombud, arbetsplatsombud eller sitta i klubbstyrelser eller vara aktiva i avdelningen, säger Mohamad Elmarghichi.

… och avdelningarna avgör

Han och resten av valberedningen kontaktar de personer som de hittar och berättar om uppdraget.  

– Jag träffade en klubbordförande här i Stockholm häromdagen. Och han blev snart beredd att låta sig nomineras. När han hade hört mer om kongressen sa han bara: ”Det är självklart att jag ställer upp”.

I det fallet är det hans avdelning som framåt vintern kan utse honom till kongressombud. Detsamma gäller andra intresserade som valberedningen fiskar upp. Det är avdelningarna som bestämmer.

Utbildning på gång

– Det är bra med en blandning av erfarna ombud och nya som inte har varit med tidigare, säger Mohamad Elmarghichi, som räknar fram att försommarens kongress blir hans fjärde.

Utbildningar är redan i gång för både nya och mer rutinerade kongressombud.

– De får lära känna varandra, lära sig mer om mötesteknik och hur man skriver motioner.

Valberedningen

Valberedningens grunduppdrag är att föreslå personer som kongressen kan välja till de centrala uppdragen i Fastighets. Det handlar om de tre i förbundsledningen, förbundsstyrelsens tretton ledamöter och deras sex ersättare samt revisorerna.

Mohamad Elmarghichi, ombudsman på region Ost, är sammankallande.