Vadå kongress?

Den 6 till 8 maj nästa år samlas 160 ombud, valda av fackets avdelningar, på Arlanda. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och hålls var fjärde år. Där dras de stora linjerna upp. Besluten handlar om stadgar, politisk inriktning, avgifter och inte minst väljs förbundsledning och förbundsstyrelse.

En het fråga lär bli hur facket ska vara organiserat, vilken roll klubbar, avdelningar och regioner ska spela. En stadgekommitté har utsetts och satt i gång den diskussionen.

Men jag är bara en vanlig medlem

Alla medlemmar kan lämna in en motion om sådant de tycker är viktigt. Tidigare har Fastighets kongress behandlat motioner som föreslår allt från att straffa företag utan kollektivavtal – till en lag som gör att städare ska jobba så mycket dagtid som det bara går.

Hur ska jag skriva?

Ett grundtips är att skriva kort och tydligt vad du vill och motivera varför. Beskriv anledningen till att du har skrivit motionen.

Avsluta motionen med så kallade “att-satser”. Skriv ”Jag yrkar …” och sedan ett eller flera stycken som börjar med ”… att”. Satsen ska formuleras som ett förslag till beslut och inte som en åsikt. Det är att-satserna som det röstas om. Till exempel:

”Jag yrkar …

… att Fastighets tillsammans med Folksam startar en tandvårdsförsäkring som gör det billigare att laga tänderna.”

Glöm inte att skriva under med ditt namn.

Det kan finnas hjälp

Det kan finnas plats på en utbildning i motionsskrivande som din region i Fastighets håller. Annars kan du lotsas vidare till en förtroendevald som är beredd att stötta dig.

Hur bråttom är det?

Du ska skicka motionen till din avdelning. Den ska i sin tur hålla ett möte där det bestäms om avdelningen ska stå bakom din motion, vilket ger den större tyngd. Mötet hålls senast den 31 oktober. Avdelningen skickar sedan motionerna vidare till förbundsstyrelsen senast den 6 november. Be avdelningen att skicka din motion vidare även om du inte får stöd för den.

För att detta ska hinnas med börjar det bli dags att skicka in ditt förslag. Fråga avdelningen om sista datumet.

Vad händer med mitt förslag?

Förbundsstyrelsen går igenom alla motioner och svarar på dem. I svaret föreslår styrelsen hur den tycker kongressen ska besluta.

Alla insända motioner ska tas upp på kongressen i maj nästa år, oavsett vad styrelsen tycker om dem. En motion kan sedan antas, avslås eller besvaras på annat sätt av ombuden på kongressen. Och vem vet, kanske tycker ombuden som du.

Då vill jag höra debatten!

Den som vill sitta på åhörarläktaren på fackets kongress är välkommen. (Om inte pandemin sätter stopp för det.) Bäst är att anmäla sig i förväg, hur det går till kommer förbundet informera om när kongressen närmar sig.

Hitta rätt!

Förbundskontoret, regioner, avdelningar? För att få kontakt med rätt del av Fastighets kan du klicka dig fram på sajten fastighets.se. Och om det finns en klubb på ditt jobb kan du fråga en förtroendevald.