Städning åt andra fick sin start med pigor, husor och hembiträden. De hade förstås också en hel del andra uppgifter i hemmen.

Städjobb i historisk tid.

Första facket

1918 slöt sig städare på skolor i huvudstaden samman i en fackförening. Året därpå grundades Städerskefackföreningen som samlade dem som städade på kontor och i hem.

I april 1936 bildade fastighetsarbetarfack från hela landet Svenska Fastighetsarbetarförbundet. Bland medlemmarna fanns portvakter – män som i sin tur många gånger överlät trappstädningen åt sina fruar.

Extraknäcket

Tidigt blev mycket av städningen ett extraknäck för hemmafruar. De fick några timmars jobb på kvällarna.

1948 anslöt sig Städerskefackföreningen till Fastighetsarbetareförbundet (dagens Fastighets). Det gav förbundet över tusen nya medlemmar.

… för de osynliga …

Under många decennier var städare osynliga. De kom när kontorsarbetarna, skoleleverna och butikskunderna hade gått hem eller när det var som minst människor i trappuppgångarna.

Trappstädaren Maria Johansson 1969.

På 1960-talet startade utvecklingen mot att stora och små företag köper in städningen i stället för att ha städare anställda. Stora entreprenadföretag tar över mycket av städningen.

.1970 utkom Rapport från en skurhink. Städaren Maja Ekelöfs enda roman blev en storsäljare.

… blev ett yrke

På 1970-talet infördes mer och mer dagstädning. Många städare började jobba heltid och extraknäcket blev ett yrke.

Under samma period infördes tidlön i kollektivavtalet. Innan dess sköttes städning på beting.

Städerskor strejkade

1974 utbröt en vild strejk bland städerskorna på Domnarvets järnverk i Borlänge, som krävde högre lön. Fastighets hamnade mellan sina stridbara medlemmar och arbetsgivarna Allmänna Städaktiebolaget (Asab, nuvarande ISS), det största av städbolagen. Resultatet blev att minimilönen höjdes från 9:37 till 14:50 i timmen. Städerskestrejker följde på flera ställen i landet.

Anna-Lena Lundqvist städar trappor i dag i Örebro.

Allt mer entreprenad

På 1990-talet tog upphandling av städning fart även i offentliga sektorn. Städföretagen konkurrerar om uppdrag.

Det senaste dryga året har städare och städning blivit allt viktigare och mera uppmärksammat när coronaviruset har bekämpats.

Framtidens trappstädare? Robotarna kommer från Cleanware.

Men vad klarar roboten?

Och i framtiden … kan kanske mer städjobb robotiseras. I en framtidsspaning, som gjordes för två år sedan, hävdade nationalekonomen Stefan Fölster att städares yrke med 64,4 procent sannolikhet tas över av robotar/datorer de närmaste 20 åren.

Städare … eller?

Man brukar säga att kärt barn har många namn:

Presenterar du dig som städare, städerska, städpersonal, hygientekniker, lokalvårdare eller kanske komfortoperatör?