Den här artikeln är över 6 månader gammal och det som står här kan ha ändrats. Läs uppdaterad information om covidrestriktioner på Folkhälsomyndigheten eller 1177.

Jag har symtom på covid-19. Hur ska jag göra?

Stanna hemma från jobbet och testa dig. Detta gäller även om du är vaccinerad eller tidigare har haft covid-19. Ta reda på hur det går till att testa sig där du bor via 1177.se.

Folkhälsomyndigheten har en lista över vilka symtom som avses. Läs igenom den.

NYTT: Personer som inte behöver vara fysiskt på plats på sitt arbete prioriteras inte när vården gör covidtester. Om du inte kan testa dig ska du som har symptom utgå från att du har covid och stanna hemma.

När ska jag vara hemma? Hur sjuk ska jag vara? Hur sjuk ska familjen vara?

Du ska vara hemma även om du bara känner dig lite sjuk, medan du väntar på att få testa dig och under tiden som du väntar på provsvaret. Bete dig som om du har covid-19.

NYTT: Om du har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma i minst fem dagar. Du ska dock ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar innan du bryter karantänen.

Om någon i familjen har konstaterad covid-19 ska alla i familjen vara hemma i minst fem dagar (kortare än tidigare). Vuxna med symtom på covid-19 ska testa sig. Om du är symtomfri ska du testa dig fem dagar efter att hushållsmedlemmen som har fått covid-19 har tagit sitt test. Samma rekommendation gäller för barn från cirka sex års ålder.

NYA UNDANTAG: Du behöver inte stanna hemma från jobbet för att en familjemedlem är smittad om du antingen 1. har tagit tre vaccinsprutor. 2. själv haft covid de senaste tre månaderna. 3. jobbar på en ”nyckelfunktion inom samhällsviktig verksamhet”. Här finns listan på de jobben.

Påverkar omikron och andra mutationer av viruset hur man ska göra om man får symtom?

De regler och riktlinjer som presenterades den 20 januari gäller oavsett typ av viruset. Då ändrades en del eftersom så många är smittade.

Vad gör jag om chefen säger att jag måste komma till jobbet trots att jag har symtom på covid-19?

Du ska sjukanmäla dig och stanna hemma om du är sjuk, vad arbetsgivaren än säger. Hänvisa till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och din regions riktlinjer.

Om chefen ändå säger att jag ska komma till jobbet och att rekommendationer inte är samma sak som förbud?

Det finns ingen direkt lag du kan åberopa, men om det händer bör du vända dig till facket för att få hjälp. I dagsläget är det lätt att testa sig, så säg till chefen att du ska testa dig först.

Om arbetsgivaren och skyddsombudet gjort en riskbedömning som visar att det är säkert för dig att vara på arbetet ”får du pallra dig dit”. Om arbetsgivaren hotar med arbetsvägran kan du söka vård och få ett läkarintyg.

Hur övertygar jag mig själv om att vara hemma när kollegorna får göra mitt jobb om jag inte är på plats?

Det är mer solidariskt att vara hemma än att gå till jobbet i ett läge där du kan sprida en dödlig smitta till kollegorna. De får kanske mer att göra, men du smittar dem inte.

Vad bör arbetsgivare göra för att underlätta för medarbetarna att fatta beslut i coronatider?

Arbetsgivare gör klokt i att vara pålästa, ta reda på fakta och hänga med i det som händer. Det ska finnas en krisplan där det framgår vad som gäller för covid-19 på arbetsplatsen. Och den ska uppdateras hela tiden.

Det är också viktigt att ha regler för hur man ska utföra arbetet på ett säkert sätt. Det är samma regler som gäller överallt, även i lunchrum och utanför jobbet. Det gäller att koppla av i fikarummet med avstånd.

Om jag vill komma till jobbet och chefen säger nej?

Chefen kan säga att du måste gå och testa dig innan du kommer till jobbet. Och det ska finnas tydligare regler i krisplanen som chefen kan hänvisa till.

Källor: Previa, LO-TCO Rättsskydd, LO samt Folkhälsomyndigheten

Artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen som tillsammans med Fastighetsfolket och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.