– Vi ger råd till väldigt många på fackförbunden just nu. Det finns ännu inga rättsfall som vi kan hänvisa till, men vi har en uppfattning om vad som gäller, säger Madelaine Lindholm, jurist på LO-TCO Rättsskydd.

Hon berättar att rättsskyddet har analyserat läget efter frågor om en rad olika situationer. För Fastighetsfolkets räkning koncentrerar hon sig på privata företag. (I kommuner, regioner och staten finns det lite andra regler för de anställda.)

Kan bli förflyttad

– Grunden är att arbetsgivaren bestämmer vad en anställd ska göra inom ramen för arbetsrätten. Utgångspunkten är då att det går att flytta på till exempel en städare om företaget inte vill att en ovaccinerad ska städa i vissa lokaler.

Men arbetsledningsrätten har sina gränser, till exempel att städarens lön inte får sänkas. Och i vissa fall kan förflyttningen räknas som en förbjuden diskriminering: Det skulle kunna handla om att den som väljer att inte vaccinera sig gör det av religiösa skäl.

Tveksamt om uppsägning

Rättsskyddets analys visar att utrymmet är väldigt begränsat för en arbetsgivare att säga upp den som inte är vaccinerad.

– Det saknas rättsfall och vi vet tyvärr inte i vilka situationer en domstol skulle anse det nödvändigt för en arbetsgivare för att inte riskera smittspridning, säger Madelaine Lindholm.

Ok krav vid nyanställning

Vid nyanställningar är det däremot ok för en arbetsgivare att kräva vaccination. Undantag: Om den som söker jobbet kan anses diskrimineras på grund av till exempel sin religion eller funktionshinder, så länge inte vaccinationskravet har ett berättigat syfte och det är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet.

– Det finns så många aspekter kring det här, suckar Madelaine Lindholm.

En rad arbetsgivare i landet annonserar nu ut jobb bara för vaccinerade. Det handlar många gånger om personliga assistenter, men också en ekonomidirektör i Dalarna. Ingen kräver detta inom Fastighets avtalsområden, när vi går in på Arbetsförmedlingens platsbank.

Så löstes problemet

På Samhall i Skellefteå var vaccinationsfrågan på väg att ställa anställda mot anställda. Där finns flera som av medicinska skäl inte kan ta sprutorna och andra som inte har kommit i väg.

– Vi som är vaccinerade vill ju inte dela bil med dem och riskera att få smittan. Min far fyller snart 85 och jag vill ha kvar honom länge än, säger Pelle Höglund, klubbordförande och skyddsombud.

Han berättar att en insats från chefen i Skellefteå löste problemet.

– Vi har fått munskydd i bilarna och då känns det säkrare.

Omvända världen

Till sist: På ett motorföretag i södra Norrland blev det omvända världen för en månad sedan. Chefen sparkade en person som hade arbetsträning på företaget.

Orsaken var att praktikanten, som tillhör en riskgrupp, valde att vaccinera sig mot covid-19. Detta trots att företaget har en policy mot vaccin. Chefen ifrågasätter om det ens existerar vaccin. Tidningen Kollega var först att berätta om händelsen och att Unionen stämde företaget för diskriminering.

Hur det gick för praktikanten? Han tog sina sprutor, fick en ny praktikplats och dessutom 80 000 kronor från sin förra arbetsgivare efter en förlikning med facket.

Hur funkar det på ditt jobb?

Finns det problem som handlar om vaccinering på ditt jobb? Vad kräver chefen? Är ni oense i arbetsgruppen? Du får gärna höra av dig och berätta. Du kan mejla till oss på redaktionen@fastighetsfolket.se.

Diskrimineringslagen

Det är förbjudet för en arbetsgivare att diskriminera både anställda och den som söker ett jobb utifrån sju olika grunder. Grunden är att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.