För dig som är deltidssjukskriven

Tidigare har du som är sjukskriven på deltid varit tvungen att minska din arbetstid med lika många timmar varje dag. Nu blir bestämmelserna mer flexibla. Här kommer ett exempel för dig som är sjukskriven på halvtid: Jobbar du i vanliga fall åtta timmar om dagen fem dagar i veckan – ska du under deltidssjukskrivningen till exempel kunna vara ledig en dag i veckan och jobba fem timmar de övriga.

För dig som har fyllt 62

Du som är mellan 62 och 65 år och har sjukpenning ska nu få din arbetsförmåga prövad bara mot jobb hos din egen arbetsgivare efter sjukskrivning i 180 dagar. Enligt de gamla reglerna skulle du ha prövats mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar, men nu behöver du inte göra det och därmed inte söka jobb via Arbetsförmedlingen.

För dig som är behovsanställd

För dig som är timvikarie, har en ”SMS-anställning” eller annan behovsanställning när du blir sjuk, ska prövningen av arbetsförmågan göras mot det arbete som du vanligtvis gör. Det gäller om det kan antas att du skulle ha arbetat om du inte hade blivit sjuk, även om det inte fanns några inbokade arbetspass. Du får sjukpenning som bygger på din SGI (som Försäkringskassan räknar ut och som grundas på den tidigare inkomsten).

Tidigare bedömdes de behovsanställds arbetsförmåga mot jobb på hela arbetsmarknaden om de inte hade några inbokade arbetspass. Nu sker det först efter 90 dagar.

För dig som är inne i en rehabilitering

Grundregeln är att den som har fått sjukpenning i ett år får sin arbetsförmåga prövad mot hela arbetsmarknaden, och då får lov att börja söka jobb via Arbetsförmedlingen. Men med de nya reglerna kan du som är i en pågående rehabilitering eller behandling få fortsatt sjukpenning. En förutsättning är att du förväntas kunna gå tillbaka till jobbet senast dag 550 i sjukperioden.

OBS! Så här lätt är det inte

Lagar och regler kring sjukskrivning och sjukpenning är krångliga. Ändringarna som beskrivs här ovanför är lite förenklade. Gå in på Försäkringskassans hemsida för att få total koll. Myndigheten har också sammanställt de nya reglerna. Eller ta kontakt med ditt fackliga ombud.