När LO presenterade sin valkampanj kommenterades satsningen på Fastighetsfolkets Facebook. Medlemmar ringde också till Fastighets. En fråga var varför facket ska finansiera Socialdemokraternas politik.

– Vi swishar inte några pengar till Socialdemokraterna. Vi driver en egen facklig valrörelse, svarar Dan Mattsson, valledare på LO, när Fastighetsfolket frågar hur satsningen ska gå till.

LO ställer krav

Att LO anser att Socialdemokraterna är det parti som mest motsvarar kraven från LO:s medlemmar beskrev ordförande Susanna Gideonsson när hon presenterade fackets valkampanj. Bland kraven finns bland annat höjda pensioner, höjd a-kassa och en politik som sätter stopp för långtidsarbetslösheten.

– Vi kräver en tydlig och rättvis politik för vanligt folk. Vi är övertygade om att Socialdemokraterna är det enda parti som faktiskt kan åstadkomma det på riktigt, sa Susanna Gideonsson.

Telefonsamtal och reklamfilm

Därför har den fackliga centralorganisationen bestämt att drygt 30 miljoner kronor ska satsas på en S-vinst. Hur pengarna ska användas beskriver valledaren Dan Mattsson:

– Fackliga företrädare runt om i landet ska komma ut på arbetsplatserna. Vi gör broschyrer och annat material till dem. Och en halv miljon LO-medlemmar ska bli uppringda av förtroendevalda för att prata både politik och fackliga frågor.

LO har också lanserat en ny valsajt. Valfilmer produceras, som kan visas på bio och tv samt i sociala medier.

Ny utbildning i makt

– Samtidigt med valkampanjen har vi dragit i gång en stor studiesatsning som heter LO:s maktutbildning, säger Dan Mattsson.

Planen är att 3 000 fackliga ska gå utbildningen, som ska hållas 150 gånger utspridd i landet.

– Där ska förtroendevalda från olika förbund ta upp viktiga frågor på arbetsplatserna och i samhället där de bor. Tanken är att få i gång ett lokalt engagemang.

Sanna Wallin, central omudsman i Fastighets.

Fastighets mobiliserar unga

Fastighets planerar en egen valupptakt som ska kombineras med ett ungdomsmöte. Pandemin har knuffat fram valupptakten till månadsskiftet maj- juni.

– Vi ska samla unga och facklig-politiska personer under två dagar. Ett par personer ska berätta om sin fackliga resa och vi ska få med oss någon politiker, berättar Fastighets Sanna Wallin.

Hon är central ombudsman med ansvar för facklig-politisk samverkan. I varje region finns också en ombudsman som samordnar samverkan med den lokala politiken, som till exempel att försöka påverka villkoren för anställda vid en kommunal upphandling. De kan också driva på för att personer med facklig erfarenhet ska väljas in i riksdagen, regioner eller kommuner.

Medlemmar rings upp

Sanna Wallin planerar också för att aktiva i Fastighets ska stå för en del av den halva miljon telefonsamtal som ingår i LO:s ringkampanj. Fastighets står för ett manus som kan sätta i gång samtalet:

– Vi börjar med att prata om att det är viktigt att rösta, att det spelar roll. Vi säger inte vilket parti som medlemmen ska rösta på, men att gå och rösta är det viktigaste. Sedan kan det bli ett samtal där vad som helst diskuteras, säger hon.

Vad är LO?

Historia: Landsorganisationen (LO) grundades 1898.

Nutid: Organisationen samlar 14 LO-förbund. Fastighets är ett av dem. Kommunal är störst. Sammanlagt hade förbunden 1,4 miljoner medlemmar förra året.