Ta chansen nu när lönen ska höjas

I de flesta av Fastighets kollektivavtal räknas lönen upp under våren.

Några av dem innehåller en pott som arbetsgivaren fördelar individuellt efter förhandlingar med facket. Då finns också chansen att förhandla för sin egen lön. Det gäller fastighetsavtalen med Fastigo, Almega fastighetsarbetsgivarna och Sobona. Dessutom avtalen Almega specialservice samt Fremia Folkets hus och parker. Samma gäller på Arbetsgivaralliansen Idrott, där lönerevisionen kommer lite längre fram i höst.

Fastighets driver alltid att det ska finnas ett garantibelopp så att ingen blir utan lönehöjning.

Börja redan på medarbetarsamtalet

Ett medarbetarsamtal är en del i en process när den anställdes prestationer jämförs med uppsatta kriterier och mål, beskriver Joakim Oscarsson. Och det blir i sin tur ett underlag för lönen. Det är viktigt att arbetsgruppen har varit med när målen sätts, och att du känner till dem inför ett medarbetarsamtal med chefen.

Vanliga punkter är dina uppnådda resultat, framtida potentiella förbättringar, samt dina styrkor och svagheter. Ibland tittar man även på vissa beteenden som är fördelaktiga för företaget och som medverkar till att målen uppnås, som exempelvis samarbetsförmåga.

Förbered dig väl på de samtalspunkter som ska gås igenom. Ett tips kan vara att ta med anteckningsbok så att du kan notera det som sägs. Du kan också skriva ner i förväg det som du vill få fram.

Förhandlingsdags? Tänk efter först

Gör en kompetensutvärdering av dig själv. Vad förväntas av dig i ditt jobb, vilka svårigheter möter du i arbetet som du också löser? Det gäller att vara påläst och kunna argumentera för att du ska ha större lönehöjning än andra. Det är viktigt att man på arbetsplatsen vågar prata lön med sina arbetskamrater, då får man en bild hur man själv ligger till.

Bästa tipsen under själva förhandlingen

Du berättar om dina styrkor, hur du bidrar till arbetsgruppen och till arbetsplatsen. Var tydlig med att du är intresserad av att ta på dig fler uppdrag, att du kan tänka sig gå en viss utbildning där arbetsgivaren får nytta av din nya kunskap. Då visar du att du vill fortsätta att utvecklas, men också bidra till verksamheten.

Om det inte gick bra

Det gäller att ha tålamod. Om du inte får det du vill första gången så kanske du kan lyckas nästa år, eller året därpå. Det är också viktigt är att besvikelsen inte går ut över jobbet om du inte lyckas. Då kommer du aldrig att få till det där extra, konstaterar Joakim Oscarsson.

Ring facket!

Är du osäker på hur du ska göra? Eller känner du att förhandlingen inte går bra? Då är det bara att ringa Fastighets.

Joakim Oscarsson påminner om att löneförhandlingar tillhör hans och kollegornas jobb och att facket vill hjälpa medlemmar: ”Vi har tillgång till både statistik och god lokal kännedom om var lönerna ligger på arbetsplatsen. Vi kan antingen coacha medlemmen att testa själv eller så har vi duktiga lokala ombudsmän som kan förhandla om det skulle behövas.”

För den som inte kan eller vill föra sin egen talan

Om lönerna på ditt jobb sätts i en traditionell löneförhandling mellan arbetsgivaren och klubb eller lokalombudsmän är det viktigt att de fackliga förhandlarna är insatta i dina argument för högre lön.

Fler tillfällen att passa på att löneförhandla

Joakim Oscarssons tips är att lyfta lönefrågan om du får nya arbetsuppgifter som är mer kvalificerade. Det är viktigt att få höjningen samma dag som de nya arbetsuppgifterna startar. Om arbetsgivaren vill vänta till nästa lönerevision kan arbetsgivaren försöka ta pengarna ur potten. I så fall kommer dina arbetskamrater att få vara med och finansiera höjningen.

Löneförhandla också om du ska tacka ja till ett helt nytt jobb. Då har du din chans att gå in på en högre lön från början.  

Vilket avtal går jag på?

Fråga en fackligt förtroendevald på jobbet. Eller chefen. På Fastighets hemsida hittar du alla förbundets kollektivavtal om du vill kolla vad som gäller.