Lönerna kommer att höjas i två steg under avtalsperioden som är 29 månader. Den totala löneökningsnivån blir 5,4 procent. I uppgörelsen ingår att unga i fastighetsbranschen kommer att få tjänstepension tidigare. I dag tjänar anställda in tjänstepensionen, också kallad avtalspension, från 25 år, men nu sänks den åldern i flera steg.

Hälften i pott

Hälften av påslaget är en garantidel och hälften läggs i en pott för fördelning efter lokala förhandlingar. Lägstalönerna höjs med samma summa som utgående löner. Övriga ersättningar höjs med 2,9 procent i första höjningen och 2,31 procent i andra.

Innebär löneavtalet en låglönesatsning?

–Ja, och det innebär att vi följer LO-samordningen och industrins märke, säger Joakim Oscarsson, avtalsansvarig ombudsman och vald att tillträda som avtalssekreterare i Fastighets.

Hur värderar du avtalet?

–Vi är jättenöjda att vi fått till avtalet. Det har bra löneökningar, dialogen med Fastigo har varit bra och förhandlingarna konstruktiva, säger han.

Lärlingar ska lösa personalbrist

En nyhet är att parterna kommit överens om att inrätta ett lärlingssystem, som innefattar validering och särskilda lärlingslöner.

–Det är positivt om vi kan underlätta att fler upptäcker fastighetsbranschen. Det finns ett stort rekryteringsbehov, säger Joakim Oscarsson.

Avtalet i korthet

836 kronor höjs lönerna med från 1 november i år.

Den 1 april 2022 höjs lönerna med 677 kronor. Hälften är en garantidel, resten fördelas i pott.

Lägstalönerna höjs med samma krontal.

Övriga ersättningar höjs med 2,9 procent 1 november 2020 och 2,31 procent 1 april 2022.

Åldern för intjänande av avtalspension kommer att sänkas från nuvarande 25 år.