Det nya avtalet för saneringsbranschen gäller i 29 månader och den totala löneökningsnivån blir 5,4 procent.

–Jag är nöjd med avtalet. Vi har fått ut ett bra krontal som gör att alla under snittlönen 28 002 kronor får en större löneökning än vid ett rakt procentuellt påslag. Så det har en utjämnande effekt, säger Jari Visshed, Fastighets avtalssekreterare.

Alla får garanterat hälften

Lönerna kommer att höjas i två steg under avtalsperioden. Hälften av påslaget är en garantidel och hälften läggs i en pott för fördelning efter lokala förhandlingar. Om parterna inte kommer överens inom tre månader blir fördelningen 75-25, där arbetsgivaren får fördela 25 procent fritt.

Lägstalönerna höjs med samma nivå och hamnar på 23 983 kronor vid första höjningen och 24 625 kronor år 2022.

Mer pensionspengar till unga

Att lönerna inte höjs med samma krontal som det nya fastighetsavtalet med Almega beror på att snittlönerna är högre på fastighetsavtalet och att pensionsavsättningarna blir dyrare för saneringsföretagen. Tidigare har arbetare fått avtalspension först från 25 år, men nu sänks den åldern i flera steg. I år till 24 år och sedan successivt ned till 22 år år 2022.

–Man har tittat på statistiken och det är fler yngre på det här avtalsområdet. Därför kostar det mer, säger Jari Visshed.

Det är många som förväntar sig retroaktiva löneökningar eftersom avtalet gick ut i mars, varför blir det inga sådana?

–Det var svårt för oss att kräva det, eftersom vi ville prolongera avtalen i våras när coronapandemin bröt ut. Nu blir det större löneökningar i början av perioden, något som vi kallar ett framtungt avtal. Tittar man på vad man får i plånboken blir det mer eftersom det bygger framtida lön. Hade vi krävt en retroaktiv gratifikation hade vi fått betala med en lägre växel på avtalet för all framtid, säger Jari Visshed.

Håller sig till märket

Båda parter är överens om att avtalet är i linje med industrins avtal, det så kallade märket.

– Parterna har tagit gemensamt ansvar i konstruktiva förhandlingar och vi är särskilt nöjda med att samtliga delar i avtalet ryms inom de ramar arbetsmarknadens parter bestämt tillsammans i det så kallade märket. Detta ger stabilitet och bra villkor för både medarbetare och företag, säger Marcus Lindström, förhandlingschef Almega Saneringsföretagen i ett pressmeddelande.

Förutom löneökningar ska parterna bilda en arbetsgrupp som ska se över arbetsmiljön i saneringsbranschen. Gruppen ska också diskutera problem med sexuella trakasserier.

Saneringsavtalet omfattar 150 medlemsföretag med omkring 4500 årsanställda som berörs av avtalet.

Avtalet kan sägas upp det tredje året.

Löneökningarna i korthet

1 november 2020 höjs lönerna med 795 kronor.

1 april 2022 höjs lönerna med 642 kronor.

Hälften är en garanterad löneökning, hälften fördelas i en pott på företaget. 

Lägstalönerna höjs 1 november till 23 983 kronor. 2022 höjs de till 24 625 kronor. 

Lägstalönerna för 19-åringar är 85 procent av den ordinarie lägstalönen.

18-åringar får 80 procent av de ordinarie lägstalönerna. 

Övriga ersättningar höjs med 2,84 procent från 1 november 2020 och med 2,23 procent 1 april 2022.

Snittlönerna på avtalsområdet är 28 002 kronor.