Vad har en sanerare eller saneringstekniker för ingångslön?

En heltidsanställd sanerare, eller saneringstekniker som det också heter, ska som lägst tjäna 24 625 kronor i månaden. Det är den lägsta lönen för personer som har fyllt 20 år enligt kollektivavtalet Specialservice mellan Fastighets och Almega Serviceföretagen.

Hur hög är ungdomslönen för en sanerare?

Ungdomar fyllda 19 år har en lägstalön på 20 931 kronor. För 18-åringar är det 19 700 kronor.

Vad har en sanerare för snittlön?

Det finns ingen exakt summa.

2020 låg snittlönen för en sanerare på omkring 29 700 kronor enligt Fastighets siffror. Sedan dess har det varit två löneökningar som totalt höjt lönerna med 1437 kronor.

En sanerare tjänar alltså ungefär 31 140 kronor i snitt. Men observera att det är en ungefärlig summa, baserad på siffror från 2020.

Enligt myndigheten Statistiska Centralbyråns egna siffror är snittlönen för en sanerare 28 500 kronor.

Vad har sanerare för lönetillägg?

I avtalet finns övertidstillägg för beordrat arbete utöver 40 timmar per vecka eller 8 timmar per dag. Exempelvis för storhelger som julafton så ligger det på 212,40 kronor per timme.

Det finns också ett OB-tillägg. Kvällar och nätter ligger det på 36,75 kronor. Söndag och helg är OB-tillägget 68,57 kronor. Storhelger 100,89 kronor.

Sanerare har även ett speciellt tillägg om de gör jobb som kräver särskilt tung skyddsutrustning, gör jobb där de riskerar att smittas av vissa sjukdomar samt jobbar med liksanering. Det ligger på 9 kronor per timme.

Alla tilläggen kan vara olika utformade i de lokala avtal som finns på arbetsplatserna.

Tips: Här hittar du kollektivavtalet Specialservice.