Vad har en sanerare eller saneringstekniker för ingångslön?

En heltidsanställd sanerare, eller saneringstekniker som det också heter, ska som lägst tjäna 25 975 kronor i månaden. Det är den lägsta lönen för personer som har fyllt 20 år enligt kollektivavtalet Specialservice mellan Fastighets och Almega Serviceföretagen. Från den 1 april 2024 blir lägstalönen 27 004 kronor.

Hur hög är ungdomslönen för en sanerare?

Ungdomar fyllda 19 år har en lägstalön på 21 789 kronor. För 18-åringar är det 22 508 kronor.

Vad har sanerare för snittlön?

Saneringsarbetares snittlön ligger på 29 700 kronor, enligt SCB:s senaste siffror från 2022.

Vad har sanerare för lönetillägg?

I avtalet finns övertidstillägg för beordrat arbete utöver 40 timmar per vecka eller 8 timmar per dag. Exempelvis för storhelger som julafton så ligger det på 221,11 kronor per timme.

Det finns också ett OB-tillägg. Kvällar och nätter ligger det på 38,26 kronor. Söndag och helg är OB-tillägget 71,38 kronor. Storhelger 105,03 kronor.

Sanerare har även ett speciellt tillägg om de gör jobb som kräver särskilt tung skyddsutrustning, gör jobb där de riskerar att smittas av vissa sjukdomar samt jobbar med liksanering.

Alla tilläggen kan vara olika utformade i de lokala avtal som finns på arbetsplatserna.

Tips: Här hittar du kollektivavtalet Specialservice.