Kollektivavtalet Specialservice gäller hos 986 arbetsgivare i saneringsbranschen. I år höjs lönerna med 1 229 kronor, där varje anställd är garanterad minst hälften. Det kallas individgaranti. Lägstalönen höjs med 1 350 kronor till 25 975 kronor.

Sanerare lön – detta blir lägstalönen

Nästa år höjs samtliga löner med 1 029 kronor. Lägstalönen hamnar då på 27 004 kronor i månaden. Övriga ersättningar, såsom ob-tillägg, höjs med 4,1 procent i år och 3,3 procent från 1 april 2024.

Ewa Edström är avtalsansvarig ombudsman i Fastighets och har förhandlat med Almega.
–Jag är väldigt nöjd med avtalet, det är en bra helhet, säger hon.

Ewa Edström, avtalsombudsman.

Ledigt när anhörig bli sjuk

En förändring som facket fick igenom gäller permissionsreglerna, alltså möjligheten att vara ledig utan löneavdrag. I det tidigare kollektivavtalet fanns en rätt till permission vid hastigt inträffad sjukdom hos hemmaboende nära anhöriga. Nu är ordet ”hemmaboende” struket.

– Det känns jättebra. Det kan ju vara din gamla mamma eller vuxna barn som blir sjuka och då är det viktigt att kunna få ledigt. Vi har tyckt att skrivningen om hemmaboende är orimlig, säger Ewa Edström.

Visstidsjobb ska kunna avslutas

Arbetsgivarorganisationen Almega hade yrkat på förändringar i reglerna för att avsluta visstidsanställningar. Normalt har en visstidsanställning varit låst för båda parter från det datum den inleds till den avslutas. Det har inte gått att bryta anställningen från något håll om inte båda är överens.

I det nya avtalet ändras reglerna så att visstidsanställningen kan brytas med två veckors varsel under de första sex månaderna.

–Det här gäller från båda håll. Det kan ge arbetsgivarna incitament att våga ge längre anställningar, men även medlemmar kan bryta en anställning. Tidigare har det varit vanligt med många korta anställningar. Det kan gynna båda parter, säger Ewa Edström.

De nya reglerna ger anställda möjlighet att bryta sin visstidsanställning även efter det första halvåret, något som inte gäller för arbetsgivaren.

Nya las kan kräva avtalsändring

När lagen om anställningsskydd, las, ändrades förra året ledde det till att vissa kollektivavtal inte rimmar med lagen. Nu ska en partsgemensam arbetsgrupp titta på om kollektivavtalet Specialservice behöver ändras på grund av nya las-regler.

– Vi ska också titta på hur reglerna för dygnsvila ser ut. Det är mycket beredskap i saneringsbranschen, vilket kan leda till problem med att få en sammanhängande dygnsvila. Eftersom EU har kritiserat Sverige för att inte följa arbetstidsdirektivet för dygnsvila behöver vi se hur vi kan lösa detta, säger Ewa Edström.

Fastighets hade yrkat på förbättrat traktamente och höjt semestertillägg. Det gick inte igenom.
–Det har vi inte lyckats med, vi hade fått betala dyrt för detta, säger Ewa Edström.

Almega å sin sida yrkade på att kunna förlägga arbetstiden på ett mer varierat sätt.
–Det blev det inget av med. Det har de inte råd med, säger Ewa Edström.  

Kollektivavtal för sanerare och saneringstekniker

Avtalet för Specialservice har Fastighets tillsammans med Almega Serviceföretagen. Avtalet berör anställda i 986 företag med sammanlagt över 32 000 årsanställda.

Det nya kollektivavtalet gäller i två år från den 1 april 2023.

Löneökningen sker i två steg. Alla medlemmar garanteras minst hälften av potten i individgaranti. Löneökningen är 1 229 kronor 2023 och 1 029 kronor 2024.

Lägstalönen höjs också i två steg, år ett med 1 350 kronor och år två med 1 029 kronor.

Övriga ersättningar höjs med 4,1 procent år ett och 3,3 procent år två.

Industriavtalet som sätter riktmärket för övriga arbetsmarknaden har ett värde på 7,4 procent och gäller i två år. 4,1 procents löneökning 2023 och 3,3 procent 2024.

Vill du veta om din arbetsgivare har kollektivavtal med Fastighets? Kolla här.

Almega: Vill inte ha låglönesatsningen

Marcus Lindström är chef för Almega Serviceföretagen. Han säger att han är nöjd med att det nya avtalet håller sig i linje med industrimärket på 7,4 procents löneökningar på två år. Däremot är han missnöjd med att kollektivavtalet innebär en låglönesatsning, där även lägstalönerna höjs med samma krontal.

– Vi vill satsa på kompetens och de som stannar i yrket och öka möjligheterna till att göra en lönekarriär. Vi anser inte att avtalsvärdet ska användas till att höja lägstalönerna för de nyanställda, säger Marcus Lindström.

Marcus Lindström, branschansvarig för Almega Serviceföretagen

I det nya avtalet ändras reglerna så att visstidsanställningar kan brytas med två veckors varsel under de första sex månaderna. Hur ser du på det?

– Vi ser det som en vinna-vinna bestämmelse. För arbetsgivaren är det bra att kunna bryta anställningen med en arbetstagare om det inte fungerar. Och om du är anställd på ett lägre vikariat och blir erbjuden fast jobb så kan du nu avsluta ditt vikariat och gå över till den fasta tjänsten, säger Marcus Lindström.