Förutom det innehåller avtalet också en låglönesatsning. I och med att höjningen görs om till krontal innebär det att alla under snittlönen, som är 28 208 på det här området, får en högre procenthöjning. 

Följer märket

– Jag tycker att vi har fått ut en hög lönenivå. Genom att vi gjort om löneutrymmet till ett krontal så gynnar det de lägst avlönade på avtalsområdet. Det är bland de högsta lägstalönerna inom LO. Jag tror att medlemmarna blir nöjda, säger Fastighets avtalssekreterare Jari Visshed till Fastighetsfolket. 

Det blir samma höjning på lägstalönerna som utgående löner. Lägstalönerna blir 24 273 kronor första perioden och 24 944 andra. 

Inga pengar retroaktivt

Som väntat blir det inga retroaktiva pengar, då facken och arbetsgivarna i industrin inte nådde en sådan överenskommelse i sitt avtal för några veckor sedan. 

Den totala löneökningsnivån blir 5,4 procent, det vill säga i enlighet med det så kallade märket som sattes av industrin. Detta säger Almega Fastighetsarbetsgivarna sig vara nöjda med.

6 500 berörs

– Det är glädjande att vi kommit överens om ett nytt kollektivavtal för Fastigheter branschavtal och vi är nöjda med att samtliga delar i avtalet ryms inom de ramar arbetsmarknadens parter bestämt tillsammans i det så kallade märket. Det ger stabilitet och bra villkor för både medarbetare och företag, säger Stefan Lennström, avtalsansvarig förhandlare för Almega Fastighetsarbetsgivarna i ett pressmeddelande.

Två arbetsgrupper ska tillsättas. En ska jobba med arbetstider. Gruppen ska se över arbetstiderna i branschen eftersom de har förändrats med tiden.  

Tar tag i sexuella trakasserier

Den andra gruppen ska utreda situationer där sexuella trakasserier begås av tredje part, exempelvis när personal utsätts av kunder. 

Fastighets hade ett antal krav i förhandlingarna som Fastighetsfolket tidigare rapporterat om. Till exempel att få in fyra timmar ledigt efter en vecka med jour eller beredskap i det centrala avtalet. Men i slutändan blev det inga stora villkorsförändringar. 

– Det blev ett ganska ”naket” avtal i slutändan. De hade ganska långtgående yrkanden gällande arbetstider och när vi till slut kom till vägs ände hade vi kvitterat ut väldigt många villkorsförändringar mot varandra, säger Jari Visshed. 

På avtalet görs en avräkning för pensioner på 0,19 procent. 

Avtalet omfattar 1 125 medlemsföretag med omkring 6 500 medarbetare.

Mer om avtalet

Från den 1 november höjs lönerna med 818 kronor. Från 1 april 2022 är höjningen 670 kronor.

Hälften är en garantidel och hälften fördelas i pott på företaget.

Övriga ersättningar, som exempelvis 0b-tillägg, höjs med 2,9 procent från 1 november 2020 och med 2,31 procent den 1 april 2022.

Unga får tidigare avsättning för tjänstepension, från 2020 ska arbetsgivare sätta av tjänstepension för anställda från 24 år.