Aldrig förr har topparna i näringslivet tjänat så mycket mer pengar än industriarbetare, skriver tidningen Arbetet. Och skillnaden har ökat kraftigt under pandemin.

Makteliten heter den rapport som LO presenterar varje år. Den jämför i första hand en vanlig industriarbetarlön med vad personer med höga positioner i samhället tjänar.

Rekordstor skillnad

I LO:s definition av makteliten ingår 200 individer på maktpositioner. Det handlar både om vd:ar på de största bolagen, politiker, mediechefer, höga tjänstemän och arbetsmarknadens parter. Gruppens genomsnittliga inkomst motsvarade under år 2020 21,1 industriarbetare, en ökning från 19,9 året innan.

Att det just är industriarbetaren som får representera den vanliga löntagaren beror på att deras löner finns redovisade i den offentliga lönestatistiken sedan 1950-talet. I årets rapport, som handlar om året 2020, tjänar en toppchef i näringslivet 65 gånger mer än en industriarbetare. Den största skillnaden under de ungefär 70 år som ingår i statistiken.

Städarna ligger ännu lägre

Skillnaden var som lägst i början av 1980-talet då toppchefen tjänade nio gånger så mycket som industriarbetaren. Sedan har den ökat dramatiskt. Före pandemin var vd-lönen 60 gånger så hög som den genomsnittliga industriarbetarens. Och i dagens rapport går det nästan 65 industriarbetarlöner på toppdirektörernas.

Om man jämför topp-vd:arna med andra LO-yrken är skillnaderna många gånger ännu större. I den tabellen framgår att det går 86,3 städarlöner på vd:arnas löner. För fastighetsskötare krävs 74,4 löner för att komma upp i en toppchefs.

Topparnas löner 1950 – 2020

LO föreslår nytt skattesystem

LO:s ordförande Susanna Gideonsson är upprörd över siffrorna.

– Samhället vinner i längden på att ingen skor sig på någon annan, sa hon när rapporten presenterades.

Susanna Gideonssons och LO:s förslag för att minska klyftorna är ett nytt, mer progressivt skattesystem. Det handlar om en rättviseskatt på inkomster över en miljon kronor, återinförd arvsskatt på högre belopp och höjd kapitalskatt till 35 procent.

Så mycket tjänar Fastighets ordförande

LO placerar även de fackliga topparna och arbetsgivarnas direktörer i makteliten och jämför deras inkomster med var en arbetare får i lön.

Fastighets ordförande Magnus Pettersson hade en inkomst på 889 719 kronor under 2020. Den motsvarar nästan 2,3 industriarbetarlöner och är den näst lägsta bland LO-förbundens ordförande. Transports ordförande tjänade mindre. I topp ligger Handels och Kommunal.

LO:s ordförande har sedan ett antal år en lön som motsvarar max 3,5 industriarbetarlöner. Det betyder att ordföranden tjänar 1,3 kronor på ett år.

Så mycket tjänar näringslivstopparna jämfört med 16 arbetaryrken