I dag är cirka 80 miljoner människor på flykt i världen, enligt FN. Det är människor som flyr från fattigdom och svält, krig och konflikter, diktaturer och politiskt förtryck. Människor förföljs på grund av sina politiska åsikter eller sin sexuella läggning.

För många av dem handlar det om att fly för att överleva. För andra handlar det om att emigrera för att hitta ett land att leva i och för ett bättre liv.

Några söker sig till Sverige med förhoppningen om trygghet och framtidstro. Men många av dem får uppleva något helt annat. En del av dem träffar vi på Fackligt center för papperslösa.

Alla vi har mött och möter är lurade och bestulna på den lön de borde ha haft.

Utnyttjandet och exploateringen av människor är värre och råare än någonsin. Under de 13 år vi drivit centret har vi mött hårt arbetande papperslösa, EU-migranter och tredjelandsmedborgare. Vi har hittills aldrig träffat någon som har lön och andra villkor i enlighet med svenska kollektivavtal.

Alla vi har mött och möter är lurade och bestulna på den lön de borde ha haft, och det har bara blivit värre de senaste fem åren. Det fina boendet som utlovades slutar på en madrass på restaurangens lagergolv, bland råttgift och sopor, eller på en madrass på bygget man jobbar på eller i arbetsgivarens garage. Det är inte bara ett uselt boende, det är ett boende de får betala höga summor för.

Skamligt!

Vi kallar det slaveri.

Vi kallar det inte längre för lönedumpning, vi kallar det slaveri. Det har gått från en situation där man fick en usel lön till en situation där man inte får betalt överhuvudtaget.

Det har alltid varit och är fortfarande fackföreningsrörelsens skyldighet att ta kampen för dem som behandlas illa och utnyttjas på våra arbetsplatser. Så här ser kampen ut:

  1. Facken måste kräva allas rätt till lön och övriga villkor enligt svenska kollektivavtal.
  2. Fackföreningsrörelsen måste få rätt att göra lönekontroller på alla företag oavsett om företagen har kollektivavtal eller inte.
  3. Fackföreningsrörelsen måste få en statlig finansiering för att anställa fackliga lönekontrollanter.
  4. Lagstiftningen behöver ändras så att fokus blir att straffa arbetsgivarna som utnyttjar och exploaterar människor.    

Vad tycker du?

Håller du med debattören? Skriv gärna och berätta! Du kan skriva en insändare här. Du kan också höra av dig till oss på redaktionen, våra kontaktuppgifter finns här.