Johan Danielsson blev minister i november och ansvarar för två områden i politiken, båda centrala för den som jobbar med städning och fastighetsskötsel. Det handlar om arbetsmiljö och bostäder.

Han åker runt i Norden för att få koll på vad grannländerna gör åt växande problem med fusk och brottslighet i arbetslivet. Uppdraget är att ta fram skarpare verktyg mot arbetslivskriminalitet.

– Det ska bli svårare att fuska, lättare att åka dit och kosta mer när man åker dit.

Ökad kontroll

Han och övriga regeringen jobbar för ökad kontroll på arbetsplatser. Till det fick Arbetsmiljöverket mer pengar i höstas. Nyss presenterade han planerna på regionala center där myndigheterna ska jobba tillsammans.

Ökade möjligheter att utbyta information står sedan länge på myndigheternas önskelista. Där krävs lagändring som inte är klar än.

Skyddsombudens roll

Skyddsombuden har också en roll i arbetet mot fiffel och att anställda utnyttjas, enligt Johan Danielsson. Liksom när dödsolyckor på jobben ska stoppas.

– Skyddsombudens roll på arbetsplatserna är extremt viktig. Och de måste få en position och styrka så att de vågar säga ifrån, säger Johan Danielsson.

Nytt försök att stärka RSO

Regeringen misslyckades sommaren 2020 med att ge regionala skyddsombud (RSO) större makt. Ett förslag om att de skulle få komma in på alla arbetsplatser stoppades i riksdagen.

– Nu sitter en utredning och tittar en gång till på hur RSO:ernas roll kan stärkas. Den blir klar till sommaren och då borde det gå att få majoritet för förslagen i riksdagen.

Kommer staten att skicka pengar till utbildningen av skyddsombuden igen?

– Det finns inga konkreta förslag om att finansiera den. Men utredningen ska titta brett och jag kan inte föregripa vad den kommer att föreslå.

Tre följder av arbetslivskriminalitet

• Människor utnyttjas.

• Företag kan inte konkurrera på lika villkor.

• Skattepengar går till företag som inte har rätt till dem.

Bostadsbristen och byggandet

Så till bostadspolitiken.

Hur ska unga hitta en bostad som de har råd med? Och vad ska de 44 000 barnfamiljerna som bor i dyra men dåliga bostäder göra?

– Det mest grundläggande är att bygga bort bostadsbristen. Det har byggts för lite, men sedan 2018 har vi fått upp en historiskt hög byggtakt. Prio ett är att behålla den.

Vill ha fler hyresrätter

En motgång i den frågan är att det statliga investeringsstödet till hyreslägenheter försvann med den borgerliga budget som gäller, trots att regeringen är socialdemokratisk.

– Det gör att inga hyresrätter alls blir byggda i vissa delar av landet, och att de i andra delar av landet byggs men blir dyrare, konstaterar Johan Danielsson.

– Vi behöver också stärka möjligheten att efterfråga bostad för dem med svagast ställning.

Ändringar på gång

Johan Danielsson väntar in resultatet från två utredare som har borrat i bostadsfrågan. En ska föreslå hur det ska bli lättare att få lån till sin första bostad.

Så unga ska vara tvungna att ta lån och köpa sin bostad?

– Vi behöver sänka trösklarna för att komma in på den köpta bostadsmarknaden, men det är inte lösningen för alla unga. De flesta som flyttar hemifrån vill ha en hyreslägenhet med rimlig hyra.

Se över vräkningarna

Där hoppas han att nästa utredning ska komma med förslag som underlättar också för den som vill hyra en lägenhet.

– Kommunerna kan behöva ge mer stöd åt dem som har allra svårast att hitta en bostad. Vi måste också se över hur vräkningar ska förebyggas.

Ett uppdelat Sverige

Så konstaterar Johan Danielsson att bostadsområdena i Sverige är uppdelade – villor där, bostadsrätter där och hyresrätter där.

– Och ju större inkomstskillnader, desto mindre del av bostadsmarknaden kan de med lägst inkomster efterfråga. Medan de där uppe isolerar sig i områden där andra inte har råd att bo.

”Jämlikhet behövs”

Det blir svårt att komma åt utan en generell jämlikhetspolitik som utjämnar skillnaderna i samhället, tänker bostadsministern.

– Men kopplat till bostadspolitiken kan vi driva på bostadsbyggandet. Och förstärka möjligheterna för dem som har svårast att få en bostad.

Johan Danielsson Bostads- och biträdande arbetsmarknadsminister (S)

Ålder: 39.
Familj: Sambon Elin och tre barn.
Så började det: SSU i uppväxtstaden Borlänge. Socialdemokratiska studentföreningen under studierna i Linköping.
Utbildning: Magister i statsvetenskap.
Första sommarjobbet: Diskare.
Fler jobb: S-politiker i EU-parlamentet, EU-samordnare på LO, politiskt sakkunnig hos S i EU.
Första bostaden:  Lägenhet i Linköping.
Bor i dag: Villa i Stockholmsförorten Älvsjö.
Gör helst en ledig lördag: Umgås med familjen.

Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Tre utredningar som kan ändra bostadspolitiken

• En vill ändra utformningen och nivåerna för bostadsbidraget. Risken att studenter, unga och barnfamiljer blir återbetalningsskyldiga ska minska. Regeringen tittar på förslagen som socialförsäkringsministern har tagit emot.

• En handlar om socialt hållbar bostadsförsörjning, som ska göra det mer ekonomiskt fördelaktigt för allmännyttan att renovera och bygga nytt. Där ingår även rimligare ekonomiska krav för att få hyra en lägenhet. Utredarens förslag är på ingång.

• En ska mejsla fram förmånliga lån till personer som köper bostad för första gången. De förslagen är också på väg att levereras till regeringen.