Utförsäljning eller friköp? Orden signalerade vilken sida man stod på i striden om hyresrätterna som startade på 1990-talet. I dag används ofta det mer neutrala ordet ombildning.

Då hördes protesterna mest i Stockholm med kranskommuner, där över 150 000 hyreslägenheter har blivit bostadsrätter de senaste 30 åren. I flera kommuner runt huvudstaden finns det inte längre en enda allmännyttig hyresrätt kvar.

Alla hyreshus till salu

Men hösten 2021 var det göteborgare som demonstrerade mot ombildningar.

I oktober beslutade de borgerliga politikerna att alla hyresgäster i stadens kommunala bostadsbolag ska erbjudas att gå ihop och köpa husen de bor i. Takten ska öka när det gäller ombildningar. Affärerna ska ske i hela staden, även de gamla husen i centrala lägen är till salu.

Protester från Fastighets

Hyresgästföreningen drog i gång demonstrationer när politikerna i fullmäktige fattade beslutet. Madlén Gunnarsson är ombudsman för Fastighets i regionen, och hon stämmer in i protesterna.

– Vi måste gå ut på bred front inför valet, säger hon.

– Det handlar om var våra medlemmar ska kunna bo. Och vart våra barn och barnbarn ska ta vägen. Vi vanliga dödliga har inte råd att köpa bostadsrätter åt ungarna.

Kan förlora jobbet

Hon konstaterar också att ombildningarna kan göra medlemmar i Fastighets arbetslösa.

– Hur många som arbetar i allmännyttan i dag får behålla jobbet om en bostadsrättsförening tar över? De brukar lägga ut städning och fastighetsskötsel på entreprenad.

Kritisk bostadsminister

I sitt tjänsterum mitt i Stockholm sitter bostadsminister Johan Danielsson (S) och tittar på omvandlingsruschen i Göteborg.

– Jag tänker på den massiva utförsäljningen i Stockholm de senaste 30 åren. Äldre lägenheter på attraktiva adresser är i dag väldigt dyra och omöjliga att efterfråga av stora delar av befolkningen.

Vad kan regering och riksdag göra om ni vill hejda utvecklingen i Göteborg?

– Vi måste förmå alla kommuner att ta sitt ansvar för att vanligt folk ska kunna hitta en bostad. Men det finns inga sådana verktyg i dag.

Men ett litet steg på vägen, säger Johan Danielsson, är lagen har ändrats så att kommunerna måste redovisa vilka bostadsbehov de faktiskt inte kan uppfylla.

Allmännyttan i Göteborg

Förvaltnings AB Framtiden heter moderbolaget som samlar de kommunala bostadsbolagen: Bostads AB Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder i Göteborg och Gårdstensbostäder.

Bolagen ska efter beslut i kommunfullmäktige arbeta aktivt för att ombilda hyresrätter till bostadsrätter.

De har sammanlagt 74 000 hyreslägenheter.