Målet är att utbilda och göra det tydligt för Fastighets medlemmar vad de själva kan göra för att påverka sin lön.

Joakim Oscarsson menar att det är vanligt att under medarbetarsamtalet bara få ett papper av arbetsgivaren med lönekriterierna, utan att i förväg ha fått veta vad orden egentligen betyder på just den arbetsplatsen.

Betyder ”flexibel” att medarbetaren ska vara tillgänglig alla dagar året runt eller att hon eller han snabbt ska kunna växla mellan arbetsuppgifter? Och ”att vara en god arbetskamrat”, vad menar arbetsgivaren egentligen med det?

Löneprocessen ska bli tydligare

Förbundet vill få igång öppna och raka dialoger mellan klubbföreträdare och arbetsgivare om vad utvecklingssamtal och medarbetarsamtal ska handla om och hur lönekriterierna ska förstås.

Förhoppningen är att projektet ska göra det tydligare för medlemmarna hur löneprocessen ser ut över hela året, med utvecklingssamtal, medarbetarsamtal och lönesamtal, där lönen till sist meddelas.

Joakim Oscarsson, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets.

– Alla på arbetsplatsen ska känna till vad lönekriterierna står för och vad man behöver göra för att uppnå dem, säger Joakim Oscarsson. 

Men han påpekar att den anställde i god tid behöver få veta om det skulle vara så att arbetsgivaren inte tycker att en viss person lever upp till kravbilden och inte minst vad den i så fall kan göra för att jobba på det.   

– Det ska inte bli en överraskning där på medarbetarsamtalet att man inte lever upp till kravbilden, säger Joakim Oscarsson. 

”Kan vara ett sätt att höja sin lön”

Han radar upp flera fördelar även för arbetsgivaren om en dialog kommer igång där man lyckas involvera de anställda på arbetsplatsen mer i löneprocessen.

– Om de känner att de kan påverka sin lön blir det mer utveckling i hela arbetsgruppen. Man blir mer effektiv och vill ta större ansvar och kanske ta på sig fler arbetsuppgifter. Det kan också vara ett sätt att höja sin lön, säger Joakim Oscarsson.

Initiativet ska främst sjösättas på avtal som gäller fastighetsskötare, där hälften av den lokala potten ska gå till en individgaranti och den andra hälften fördelas med individuell lönesättning. 

Har ännu ingen deadline

Redan för 15-20 år sedan tog Fastighets fram utbildningsmaterial som gällde för den tiden.

Nu tänker förbundet plocka ut det bästa ur det gamla materialet och anpassa det till dagens arbetsmarknad. Förbundet planerar även att titta på arbetsgivarorganisationernas material och inhämta synpunkter från förtroendevalda över hela landet.

Projektet har än så länge inte fått någon deadline. Det beror på att så mycket händer i år, med riksdagsval och förbundets egen kongress och så en avtalsrörelse ovanpå det.

– Men utbildningsmaterialet kommer att vara klart någon gång mellan kongresserna 2022 och 2026, lovar Joakim Oscarsson.