– Detta är bara ett av alla tecken på orättvisorna i yrkeslivet, kommenterar Torbjörn Jonsson, central arbetsmiljöombudsman på Fastighets.

Han har tagit del av en ny rapport från Centrum för arbets- och miljömedicin, den första som har gått på djupet och granskat hur många som är vaccinerade yrke för yrke. Siffrorna handlar om i stort sett alla yrkesverksamma i Stockholms län.

Ännu färre bland utlandsfödda

I botten bland kvinnorna ligger städare med 52 procent vaccinerade.

Nästan längst ner bland männen finns också städare med 52 procent vaccinerade.

Andelen minskar ännu mer när det gäller städare som är födda utanför Norden.

Utsatt jobb

Fastighets Torbjörn Jonsson räknar upp några av sina svar på frågan varför nästan hälften av städarna är ovaccinerade:

Städare har ett utsatt jobb. Många deltider. Otrygga anställningar. Låg organisationsgrad. Låg status. Låg lön.

– Det är vår roll i facket att motverka orättvisorna, oavsett om det handlar om vaccin eller annat, säger han.

Där kommer vaccinet till jobbet

Rapporten från Centrum för arbets- och miljömedicin blickar ut mot andra länder för att hitta exempel på hur andelen vaccinerade skulle kunna öka även i utsatta yrkesgrupper. Ett är USA där sprutorna har erbjudits ute på arbetsplatser och den som måste stanna hemma med biverkningar av vaccinen slipper löneavdrag.

– Våra resultat ger ett underlag för att diskutera om Sverige också bör involvera arbetsplatserna i sin vaccinationsstrategi och hur det i så fall skall genomföras, säger Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin och överläkare, i en kommentar.

Risk för många sjuka

Covid-19 har nu klassats ner från en samhällsfarlig sjukdom till en allmänfarlig sjukdom. Och om ett par veckor klassas den som en vanlig sjukdom, även om den som drabbas fortfarande ska anmäla detta.

Rapporten slår ändå fast att den finns motiv för att fler behöver vaccinera sig i de grupper som ligger lågt i statistiken:

Personerna själva får ett skydd mot den allvarliga sjukdomen. Samtidigt blir en arbetsplats med få vaccinerade sårbar. Sjukfrånvaron kan rusa i höjden under perioder när virusspridningen är hög.

Vaccinationsläget i några yrken

Städare: 52 procent är vaccinerade, gäller både män och kvinnor.

Fastighetsskötare: 73 procent är vaccinerade, gäller både män och kvinnor.

Fönsterputsare (hopslaget med några övriga rengöringsjobb): 59 procent av männen är vaccinerade. 64 procent av kvinnorna.

Saneringsarbetare: 58 procent av männen, 61 procent av kvinnorna.

Höga chefer i fastighetsbranschen: 97 procent av männen är vaccinerade. Kvinnorna är för få för att synas i statistiken.

Källa: Centrum för arbets- och miljömedicin