En städfirma som dömts för bluffakturor och betalat svarta löner, har varit underleverantör åt städföretaget Miab på Karolinska och Stockholms universitet.

Enligt Skatteverket har företaget betalat svarta löner till städpersonal på universitetet och sjukhusen. Det kan Fastighetsfolket berätta efter en granskning.

Miab ställer inte upp på intervju. Företaget skriver i ett mejl att de har haft städfirman som underleverantör sedan 2013 och gjort regelbundna kontroller av företaget. Upplägget med bluffakturor var enligt Miab omöjligt att upptäcka men efter Fastighetsfolkets frågor avslutades samarbetet direkt.

Städjätten visste inget

”Vi hade inte kännedom om att bolaget var föremål för omtaxering vad gäller moms och arbetsgivaravgifter eller kännedom om tingsrättens dom förrän Fastighetsfolket gjorde oss uppmärksamma på detta”, skriver Ulf Sjöberg, Miabs affärsområdeschef för vård och omsorg.

Miab säger att deras undersökningar inte har kunnat visa några bevis för att firman betalat svarta löner till städare på Miabs städobjekt.

”Vi har gjort kontroller av dem på plats och bakgrundskontroll av bolaget som inte indikerat några avvikelser. Vi har inte haft anledning att misstänka att de avlönat personal på felaktigt sätt”

”Vi ser över hur vi ska ytterligare kunna förstärka och förbättra de redan omfattande kontrollerna” fortsätter Sjöberg.

Förskolor, skolor, kontor – här har städfirman också fuskat

I möten med Skatteverket 2017 berättar den dåvarande vd:n att städfirman mestadels jobbar som underleverantör i Stockholmsområdet åt flera av Sveriges största städföretag. Bland storkunderna nämns Sodexo, Miab, Allianceplus (numera Asteri) samt Inspira (som numera ägs av Coor).

Städuppdragen på de falska fakturor som mannen dömdes för är inte bara på Stockholms universitet och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. 

Det är också uppdrag för Inspira på förskolor, innerstadsskolor och gymnasium som ägs av Sveriges största friskolekoncern Academedia. Det är städning för Allianceplus på Lidlbutiker och på kontoren hos stora organisationer och företag som Svenska institutet för standarder, Fastighetsägarna, Cisco och Eon i centrala Stockholm.

Alla de jobben utfördes av personal som fick svart lön, enligt Skatteverket.

Vill inte bli intervjuad

Karolinskas inköpschef Pia Lindström ställer inte heller upp på en intervju. Hon skriver så här om domen mot städfirman:

”Det är inget som vi kan acceptera, vare sig hos våra leverantörer eller underleverantörer. Det är heller inget som Karolinska Universitetssjukhuset kände till när underleverantören godkändes i mars 2020. Domen kom efter detta.”

Vid tiden för godkännandet hade vd:n suttit i förhör hos Ekobrottsmyndigheten. Och det hade gått mer än två år sedan städfirman avslöjades av Skatteverket.

Detta innehöll domen

I februari 2021 dömdes städfirmans dåvarande vd till samhällstjänst för sju fall av skattebrott och två fall av försvårande av skattekontroll. Städfirman dömdes också till att betala en företagsbot till staten på 100 000 kronor.

Tingsrätten slår fast att mannen vid sju tillfällen lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket om för hög moms. Genom sju osanna fakturor.

De sju osanna fakturorna som mannen döms för är från 2015 och 2016. Summorna från de är cirka 360 000 kronor.

Tingsrätten slår fast att mannen varit delaktig i upplägget och därmed varit medveten om att fakturorna var falska.

Han har hela tiden nekat till brott.

Skatteverket har hittat svartjobb

Det gjordes en rutinmässig kontroll, utan att någonting anmärkningsvärt kunde hittas, skriver Pia Lindström på Karolinska.

”Vi har ingen insyn i polisens och Ekobrottsmyndighetens pågående utredning”

Enligt Skatteverkets utredning har städjobb på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge i september 2015 utförts av städpersonal som har fått betalt svart, i kontanter, från städfirman.

”Vi kände inte till detta. Det är inte förenligt med våra policys och regler att anlita svartavlönad arbetskraft.” svarar Pia Lindström.

Hur kan ett skattebrottsdömt företag som myndigheterna säger sysslat med svart städning, få städa på Karolinska som en del av en offentlig upphandling?

”Det kan de givetvis inte. Hade detta varit känt vid den tidpunkt då företaget godkändes som underleverantör i mars 2020, hade de inte fått detta godkännande. Företaget anlitas inte längre av Miab, och därmed inte heller av Karolinska Universitetssjukhuset.”

Lindström skriver att Karolinska har en diskussion med Miab, men det finns just nu inga planer på att avsluta städavtalet.

Miab lovade motverka svartjobb

2012 skrev Miab på ett intyg till Stockholms universitet, där man då hade vunnit upphandlingen av städningen. Där intygar Miab att varken de eller deras underleverantörer anlitar, har anlitat eller kommer att anlita svart arbetskraft. Tre år senare slog Skatteverket till mot städfirman. De var ändå godkända att göra jobb på universitetet fram tills att Fastighetsfolket hörde av sig.

”Vi agerade så snart uppgifterna blev kända för oss” skriver Ulf Sjöberg på Miab.

Fusk med falska fakturor

Skattefusket med osanna fakturor har funnits i städbranschen i många år. Ett upplägg kan se ut så här:

  • Städfirman Städ AB beställer en faktura från ett fakturabolag. Fakturan påstås vara kostnad för personal som städat på ett kontor. Fakturabolaget hävdar att de sysslar med städning, men i själva verket är det ett bluffbolag som bara finns till för att kunna skicka falska fakturor.
  • Bluffbolaget skickar en falsk faktura tillbaka till städfirman Städ AB och får betalt. Bluffbolaget utför inte den städning som står på fakturan.
  • Städ AB bokför den falska fakturan som vanligt i sitt företag och kan därmed göra avdrag bland annat för moms.
  • Bluffbolaget tar ut pengarna kontant och pengarna lämnas tillbaka till kunden Städ AB efter att bluffbolaget har tagit ut en provision. Kontanterna används för att betala ut svarta löner till städare och ägare på Städ AB.

Stockholms universitet säger att man inte hittat några tecken på att svartavlönad personal städat i lokalerna. I motsats till vad Skatteverket säger.

– Om det stämmer så är det naturligtvis inte bra. Men jag skulle gärna vilja ha mer information från Skatteverket för vi har inte hittat någonting som kan verifiera det, säger Susanne Ekman, upphandlingschef på Stockholms universitet.

Ekman understryker att städfirman enligt Miab inte har jobbat på universitet på fem år.

– Vi har informerat Miab om att vi inte vill ha underleverantören i universitetets lokaler. Men i dagsläget påverkar inte detta vårt samarbete med Miab i stort.