– Jag och huvudskyddsombudet är med och ordnar en speciell APT om kränkande särbehandling och sexuella trakasserier, berättar Filipo Villalta, fackklubbens ordförande på Samhall i Uppsala.

– Det ska bli lättare för medlemmarna att förstå vad som gäller, säger han.

Inlåst i städförråd

Arbetsplatsträffen (APT) är en direkt följd av en händelse i ett städförråd i en butik i Uppsala den 25 februari. En städare från Samhall låstes in av sin kollega som höll fast henne och utsatte henne för ett allvarligt sexuellt övergrepp.

Samhall anmälde det inträffade till Arbetsmiljöverket som i sin tur krävde svar på en rad frågor från företaget.

”Lugn arbetsplats”

Samhall har sedan beskrivit att arbetsplatsen är en lugn plats, där även butikens personal rör sig. På en arbetsmiljörond för mindre än ett år sedan bedömdes att det inte fanns någon risk för hot och våld där.

De inblandade anställda har fått Samhalls grundutbildning som slår fast att nolltolerans gäller mot sexuella trakasserier. APT:er med temat kränkande särbehandling hålls löpande, enligt Samhalls svar till myndigheten. Och efter händelsen i städförrådet är det på gång en till.

Arbetsmiljöverket är nöjt med svaret och avslutar ärendet.

Båda är omplacerade

I Samhalls utredning framgår att de två inblandade personerna har olika beskrivning av vad som hände. Företaget har omplacerat dem för att de inte ska behöva ses på arbetet.

Hur mår kvinnan i dag?

– Jag vet inte vem det är som utsattes eller vem som gjorde det. Ingen av dem är medlemmar i Fastighets, säger Filipo Villalta, som utöver klubbordförande också är nyblivet skyddsombud.

Stöd från företagshälsovården

Samhall räknar med och planerar för att båda personerna kommer att behöva stöd av chefer och företagshälsovård under en lång tid framöver.

Enligt uppgift från Samhall har händelsen också anmälts till polisen.

Vad är sexuella trakasserier?

…. när en person gör eller säger något som har med kroppen eller sex att göra, och som den andra personen tycker känns obehagligt. Sexuella trakasserier är aldrig okej, och kan vara brottsliga.

Fallet som artikeln handlar om är dock enligt de uppgifter som framkommer i anmälan ett sexualbrott. Alla sexuella handlingar som någon gör mot någon annans vilja är olagliga.

Därför kategoriseras anmälan till Arbetsmiljöverket som en ”3:3-a-anmälan”. Det betyder att det är en anmälan som handlar om ”en allvarlig personskada på en arbetsplats”, vilket faller under arbetsmiljölagen, 3 kap. 3 a §.