Lennart Mauritzon, var märkbart rörd efter utnämningen till Fastighets nya förbundsordförande. Han fick stående ovationer från kongressen och fick vänta en stund innan han kunde göra sin röst hörd framme på podiet.

– Det är stort för en liten kille från en småländsk by som heter Hullaryd att bli vald till förbundsordförande. Ni kommer att få höra mycket mer av mig framöver. Men vi har en lång dags färd mot natt framför oss, så vi tar det vid senare tillfälle, sa han efter utnämningen.

Vann voteringen

Det var vid kongressens början i fredags ännu osäkert om Yvonne Nygårds eller Inger Lundholm skulle väljas till andre förbundsordförande – med ansvar för bland annat organisation, studier och personal. Inger Lundholm vann överlägset omröstningen med 110 röster mot 11.

– Jag ska försöka att inte gråta. Tack för ert förtroende. Snälla ni tack, sa Inger Lundholm.

Hon blev överväldigad när hon fick frågan om att nomineras.

– Utan er stöttning hade jag inte orkat hela vägen hit. Även om jag ser saker i vår interna demokrati som har förbättringspotential är jag inte bitter. Tvärtom, jag ser ljust på framtiden och tänker ta lärdom av min föregångare Yvonne Nygårds, som jobbat hårt för Fastighets i 30 år, sa Inger Lundholm.

Blickar mot avtalsrörelsen

Joakim Oscarsson blev som väntat omvald som tredje förbundsordförande. Han blickar nu framåt mot kommande avtalsrörelse, som han menar kommer att bli oerhört tuff på grund av läget i världen och hög inflation.

– Det är ett jättejobb framför oss. Det är ett arbete vi måste göra tillsammans. Jag behöver er. Jag är redo för det här uppdraget. Nu kör vi, sa han.

Fastighets fick även en ny förbundsstyrelse. (Se faktaruta).

Fastighets förbundsstyrelse
Fastighets förbundsstyrelse som valdes på kongressen 2022.

Fastighets nya förbundsstyrelse

Veronica Boström Tvärs, Örebro, städare på Rent hus
Kurt Bier, Nord, fastighetsskötare på Folkets hus i Sandviken, (ny)
Victoria Björkman, Väst, städare på ISS (ny)
Patrik Hellström, Tvärs, Västerås, fastighetsskötare, HSB
Ysabel Saveedra Nilsson Öst, Arlanda, städare på ISS
Timo Närhi, Syd, Trelleborg, husvärd på MKB
Anita Göransson, Syd, städare på Ystad teater
Roger Sandlund Nord, avdelningsordförande för Fastighets i Haparanda, heltidsfacklig på Samhall
Camilla Claesson, Väst, Göteborg centrum, miljövärd på Familjebostäder
Peter Obermüller Ost, fackligt ombud på heltid på Samhall, fd driftledare och städare (ny)

Lennart Mauritzon
Inger Lundholm
Joakim Oscarsson

Ersättare till förbundsstyrelsen:
Mattias Uhr (Tvärs)
Anna Pettersson (Tvärs)
Emil Haapala (Nord)
Anna Rönnbäck (Nord)
Tommy Holmbom (Väst)
Tina Al-Kanaan (Väst)
Jesper Zettergren (Syd)
Jane Lundh (Syd)
Silvio Siles (Ost)
Josefine Nymark (Ost)