Det handlar om ifall Yvonne Nygårds eller Inger Lundholm ska väljas till andre ordförande – med ansvar för bland annat organisation, studier och personal. Förslaget till förbundsordförande är Lennart Mauritzon. Som tredje ordförande och avtalssekreterare föreslås Joakim Oscarsson.

Misslyckades på sista mötet

På fredag startar Fastighets kongress. Efter att avdelningar och medlemmar nominerat personer till förbundets ledning har valberedningen försökt få ihop ett förslag med tre personer. Det misslyckades under deras sista möte som hölls på tisdagen.

– Hela valberedningen utom jag ville föra fram Inger Lundholm, säger beredningens ordförande Mohamad Elmarghichi.

– Men jag reserverade mig. Jag tycker att det blir tufft med två helt nya personer i ledningen, två som kommer från lokal nivå i förbundet. Om det finns kritik mot Yvonne Nygårds kan vi ge henne chansen att ändra på det.

Ombuden får välja mellan två

Att Inger Lundholm fått betydligt fler nomineringar gör inte att Mohamad Elmarghichi ändrar sig. Resultatet av den oeniga valberedningen blir att ombuden på fredag kan välja mellan de två kandidaterna. Valberedningen förordar ingen av dem och det blir omröstning.

– Nu behöver vi jobba framåt mot förbundets mål och visioner, säger Inger Lundholm. Och om kongressen tycker att jag är ett bra alternativ så är det demokratin som styr.

Att det blir kongressens ombud som avgör, konstaterar även Yvonne Nygårds:

– Jag hoppas att de ombud som har några frågor inför valet ställer dem till direkt mig. Efter 30 år som aktiv i förbundet och åtta år på det här uppdraget har jag har mest kompetens och erfarenhet, säger hon.

– Jag vet också att det alltid är en lång inkörningsperiod för den som är ny i förbundsledningen, säger Yvonne Nygårds.

Vill ena förbundet som ordförande

Det fanns flera kandidater till ordförandeposten också. Men där har valberedningen enat sig och föreslår kongressen att välja Lennart Mauritzon, kallad Lemmy av de flesta.

– Det känns stort. Om jag blir vald handlar det om vad vi ska göra tillsammans för att ena förbundet. Vi måste jobba mot samma mål efter en turbulent vår, säger han.

Centrala ombudsmannen Torbjörn Jonsson har också föreslagits som ordförande av medlemmar och avdelningar. Men valberedningen fastnade alltså för hans konkurrent om posten. Torbjörn Jonsson har i skrivande stund inte bestämt sig för om han ska kvarstå som kandidat och låta kongressen avgöra vem som ska leda förbundet.

Brinner för förhandlingar

Joakim Oscarsson har valberedningens förtroende för att fortsätta på sin post som tredje ordförande och avtalssekreterare.

– Otroligt härligt, det är ett uppdrag som jag brinner för. Jag hoppas att jag får medlemmarnas och ombudens stöd också.

Svaret på detta kommer fredag kväll när Fastighets kongress ska välja vilka som får leda förbundet de närmaste fyra åren.

Vilka är de egentligen?

Valberedningens förslag till ordförande:

Lennart ”Lemmy” Mauritzon som från början var fastighetsskötare. Han har lång erfarenhet som lokalombudsman och är i dag regionansvarig för region Tvärs och Nord.

De två kandidaterna till andre ordförande:

Yvonne Nygårds som är andre ordförande i dag. Från början städare på ASAB/ISS och sedan facklig i klubben och avdelningen och sedan anställd ombudsman.

Inger Lundholm som är ombudsman med inriktning på arbetsmiljö och anställd på Fastighets region Ost. Hon är undersköterska och mentalskötare och rekryterades från Kommunal.

Valberedningens förslag till tredje ordförande:

Joakim Oscarsson som har posten i dag. Han var tidigare anställd ombudsman på Fastighets. Han började sin fackliga bana när han jobbade inom psykiatrin i Växjö.