Pensionsåldern i Sverige har höjts. Anledningen till det är att medellivslängden har ökat sedan Sveriges nuvarande pensionssystem infördes för ungefär 25 år sedan. Gruppen 60-plussare blir allt fler. 

Vi behöver jobba längre

– Vi lever mycket längre i dag än vad vi gjorde förr. Det innebär att vi behöver jobba längre för att få ut lika stor pension som tidigare generationer fick, förklarar pensionsexperten Ann-Sofie Kraft Nilsson på Pensionsmyndigheten.

Ann-Sofie Kraft Nilsson, Pensionsmyndigheten.

Därför har Lagen om anställningsskydd, Las, ändrats så att vi har rätt att stanna kvar på jobbet till 68. Från nästa år höjs det till 69.

I maj beslutade riksdagen därför att höja åldern för när man kan få garantipension, bostadstillägg till pensionärer och äldreförsörjningsstöd från 65 till 66.

Enligt det största kollektivavtalet på Samhall, det mellan LO:s förbund och arbetsgivarorganisationen Fremia, står det däremot att Samhallanställda måste gå i pension vid 65. Även om man vill, så får man inte jobba längre.

Lagen gäller inte

Flera av dem som går i pension från Samhall nästa år kan därför hamna i ett läge där de inte får jobba längre, men de kan heller inte få ut a-kassa, garantipension eller bostadstillägg förrän de fyller 66.

De över 21 000 Samhallanställda som måste gå i pension vid 65 är de som är hänvisade till Samhall av Arbetsförmedlingen, de har en så kallad skyddad anställning. För dem gäller inte Lagen om anställningsskydd. Så de har inte laglig rätt att jobba längre än 65.

Samhalls kommunikations- och HR-direktör Sabina Rasiwala kommenterar:

”Frågan har flera olika dimensioner för såväl våra medarbetare som för oss som arbetsgivare. Vi håller på att sätta oss in i vad förändringarna innebär och ber att få återkomma så snart som vi har ett svar”.

Många orkar inte till 65

Fastighets ombudsman Nicklas Nilsson är medveten om problemet med Samhalls pensionsålder. Men han vill också betona att många inte orkar arbeta ens till 65.

– Det finns en annan sida av det. Många känner givetvis att det ska bli skönt att gå i pension och orkar inte mer.

Nicklas Nilsson, Fastighets.

Nicklas Nilsson förstår att det blir svårt ekonomiskt för de Samhallpensionärer som hamnar i kläm. Men i nuläget går det inte att säga om facken kan ändra pensionsåldern genom förhandlingar med Samhall i avtalsrörelsen. 

– Det är komplicerat. Alla vi LO-förbund som har avtalet med Samhall kommer att träffas i september, bland annat för att prata om detta. Om vi kan ändra pensionsåldern beror på vad vi har för strategi när ska förhandla med Samhall och vad de är villiga att göra åt problematiken. Jag kan tyvärr inte ge några fler svar just nu.