– Det är en ny verklighet där vi som fackföreningsrörelse hamnar i opposition. Det gäller att ta tag i det, säger Fastighets ordförande Lennart Mauritzon om maktskiftet.

Krig och inflation

Förbundsordföranden tror att den kommande avtalsrörelsen kommer att bli ännu tuffare.

– Med en ny regering får vi en mer oviss framtid. Med en socialdemokratisk regering vet vi ofta rätt så väl hur de ska agera, eftersom vi har kontakterna. Nu vet vi inte det.

– Avtalsrörelsen framstod som tuff redan innan, med krig i Ukraina och inflation.

Sverigedemokraterna fortsätter emellertid att öka bland LO-väljarna och fick 27 procent enligt SVT:s vallokalundersökning.

– SD lockar människor som känner att civilsamhället sviker. Man förväntar sig att det finns en vårdcentral, att ens gamla föräldrar får en trygg omsorg. Men det enda svaret SD har är att allting är invandringens fel, säger Lennart Mauritzon.

S gick framåt på riksnivå

Socialdemokraterna, som Fastighets har en facklig-politisk samverkan med, gick ändå framåt totalt sett i Sverige.

– Det är främst i storstäderna. Men de väljare som känner sig svikna finns i små städer och byar. Vi måste prata med våra medlemmar och icke-medlemmar även där.

Fredrik Östbom, chef för Näringspolitik och opinionsbildning på Almega, ser däremot positivt på maktskiftet.

– Tjänsteföretagen och deras anställda är Sveriges tillväxtmotor och  en majoritet av de nya jobben skapas här. Jag både tror och hoppas att den regering som leds av Ulf Kristersson kommer att underlätta för tjänsteföretagen.

Sänka arbetsgivaravgifterna

Han nämner sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt skatt på arbete och en reformering av Arbetsförmedlingen som frågor som ligger högt på de blivande regeringspartiernas dagordning.

– Sverige står inför jätteutmaningar. Och vi ser att tjänsteföretagen har lösningarna på det. I utsatta bostadsområden är det ofta tjänste- och serviceföretag som anställer och som är människors ingång på arbetsmarknaden. Det här ser vi att de partier som eventuellt bildar regering också är medvetna om, säger Fredrik Östbom.

Hur ser du på kritik från fackligt håll om att ett regeringsskifte kommer göra det tuffare för arbetstagarna?

– Det har jag svårt att se. Tjänsteföretagen är självklart mycket måna om att de anställda ska ha bra villkor. Utan bra villkor och en nöjd personal så kan de inte leverera. Så jag utgår från att man kommer ha ett bra företagsklimat som smittar av sig på de anställda.