Efter kongressen i våras stod det klart att Fastighets ska få en ny organisation. De gamla avdelningarna ska bytas ut mot branschavdelningar där medlemmarna delas in utifrån sina yrken, branscherna de jobbar i.

Vad som händer nu är att förbundets anställda samt förtroendevalda utbildas i vad de nya stadgarna och den nya organisationen går ut på.

I Fastighets region osts kontor hade ett gäng förtroendevalda och ombudsmän samlats under onsdagen.

Det nya märktes direkt

Den nya organisationen märktes redan vid introduktionen, där de närvarande i rummet ombads att presentera sig med namn och bransch ­– inte namn och avdelning.

– Förut brukade det vara namn och avdelning men nu vill vi att ni säger namn och bransch, till exempel städbranschen eller fastighetsbranschen, sa ombudsman Zia Lodin.

De förtroendevalda började till synes lite ovant att berätta yrken och bransch.

Så ser branschavdelningarna ut

Branscherna som medlemmarna ska delas in i är:

Städ

Special & fönsterputs

Fastighets

Ideella & idéburna

Samhall

Fastighets ledning har gjort analysen att engagemanget i den gamla organisationen, som klubbades 2010, var för lågt. Det fanns 119 avdelningar. Men bara hälften av dem var aktiva. En av fyra saknade helt förtroendevalda.

– Det är därför vi gör detta, tanken är att öka engagemanget. Vi ska få en mer aktiv verksamhet, fler och starkare klubbar, sa Madeleine Holst, ombudsman i region syd, som höll i dragningen.

De förtroendevalda fick dela in sig i mindre diskussionsgrupper utifrån branscher. Här är städgruppen. Ombudsman Jamal El Mourabit på region ost har ordet.

Medlemmarna ska få prata om sin bransch

Till en början kommer det bara att finnas en avdelning för respektive bransch. Om en branschavdelning skulle delas upp i flera så blir det geografisk indelning.

Indelningen blir i så fall på samma sätt som regionerna delas in i dag. I region nord, syd, ost, tvärs. Med det enda undantaget att Dalarna kommer tillhöra region tvärs.

Så blir den geografiska indelningen

Branschavdelningar som bildas i varje region följer den här geografiska indelningen:

Region Nord: Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands, Gävleborgs län.

Region Tvärs: Dalarnas, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Östergötlands och Södermanlands län.

Region Ost: Stockholms, Uppsala och Gotlands län.

Region Väst: Västra Götalands, Jönköpings och Hallands län.

Region Syd: Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län.

Branschavdelningarna ska jobba tätt med ombudsmän på respektive region.

– Jag tror att vi kommer att få en ökad aktivitet och engagemang. Folk har känt att de inte har fått chansen att prata om sina frågor.

– Nu får vi en organisation där man kan känna att man får prata om sitt yrken, sin bransch och sina avtal, säger Madeleine Holst.

Enkät: Vad tror du om den nya organisationen?

Magnus Bergman Fastighetsvärd och huvudskyddsombud på Botkyrkabyggen

– Jag tror att det kommer att bli bra. Mer fokus på de lokala, på klubbarna. Och jag tror det blir bättre med fokus på branscher. Tidigare har jag känt att det blivit mycket fokus på städ. På möten har man mest träffat folk från städbranschen snarare än från fastighetsbranschen.

Bild: Anton Kasurinen

Jose Velez Diaz Städare på Effekt i Märsta

– Det kommer att bli bättre. Vi kommer närmare medlemmarna och klubbarna ute på arbetsplatserna. Facket måste komma ut och berätta på arbetsplatserna varför folk ska gå med i facket och jag tror att det här kommer göra att vi kommer närmare arbetsplatserna.

Bild: Anton Kasurinen

Annika Håkansson Lokaluthyrare och klubbordförande på Järfällahus

– Jag tror att det blir jättebra, framför allt för att vi som är inom fastighetsbranschen har känt att det är så mycket fokus på städ. Ibland har man kunnat känna att det inte är värt att gå på möten för att man mest kommer att höra saker som handlar om städ.

Bild: Anton Kasurinen