Sent på fredagskvällen stod det klart att förslaget om en ny organisation i Fastighets blir verklighet. Och det blev dagens mest omdiskuterade fråga.

Kritiska talare klev upp redan vid förbundsstyrelsens föredragning om förslaget. Debatten tog än mer fart med anledning av en motion från avdelning Umeå. Avdelningen yrkade på att förslaget på omorganisation skulle återremitteras eftersom de menade att det saknas en ordentlig utredning.

Förslaget till höger, med de gula cirklarna, har nu klubbats av kongressen.

Åsikterna på kongressen kan grovt delas upp i två läger. 

På ena sidan ett antal kritiska medlemmar som ansåg att det är oklart hur den nya organisationen skulle locka nya medlemmar. Någon djupare analys har inte gjorts, argumenterade flera kongressombud. Det finns en risk att de små avtalen med färre medlemmar hamnar i skymundan om förbundet ska organiseras i branscher. Dagens stadgar följs inte, varför skulle de följas nu, frågade flera ombud.

Oro för de små avtalen

– Ingenting stoppar oss från att jobba i branscher nu. Men dagens avdelningar fungerar inte. Vem garanterar att det ska fungera nu? sa Slavisa Nikolic, avdelning Helsingborg.

Slavisa Nikolic

Torbjörn Jönsson, Helsingborg, fyllde i:

– Det är svårt att ta beslut med det här underlaget. Och jag tänker på de små avtalen, kommer de känna att de står utanför?

Den nya organisationen

119 geografiska avdelningar försvinner och ersätts av branschavdelningar. Klubbarna föreslår vilka personer som ska driva de nya avdelningarna.

Till att börja med kan branscherna fastighet, städ, Samhall och specialservice bilda branschavdelningar runt om i landet. På sikt kan områdena bli mindre. En annan utveckling kan vara att mindre branscher, såsom Folkets husanställda, bildar en egen rikstäckande avdelning.

De nio avdelningsforumen försvinner och ersätts av fem representantskap. Branschavdelningarna bestämmer vilka som ska sitta där. En av uppgifterna blir att föreslå sina representanter till förbundsstyrelsen.

”Måste förändra”

I det andra lägret stod personer ur förbundsstyrelsen och förbundsledningen samt några ombud till. De argumenterade för att Fastighets måste förändras för att den nuvarande organisationen inte fungerar. Många i talarstolen sa att de förstod oron över en ny organisation, och påpekade att förslaget inte kommer att sjösättas omedelbart. Samt att förslagets mejslats fram av stadgekommittén i en process som pågått i över ett år. Att återremittera förslaget skulle innebära att den nödvändiga förändringen av förbundet skjuts upp och att den nuvarande, icke fungerande organisationen, blir kvar.

– Jag har full respekt för att det här är ett svårt beslut att ta. Vi vill ha en process där branscherna själva får diskutera och bygga upp det som branscherna önskar, sa Yvonne Nygårds, andre ordförande.

”Vi kommer inte att finnas kvar”

– Vi kommer inte att finnas kvar om vi inte finns där för våra medlemmar. Många där ute har sagt att det skulle fungera bättre om vi organiserade oss efter branscher, fortsatte Nygårds.

Efter votering avslogs motionen om återremittering. När de nya stadgarna och organisationen sedan formellt skulle röstas om så accepterades dessa med acklamation.

Vad händer nu?

Fastighets förbundsledning vill att arbetet med den nya organsationen ska börja så snart det är möjligt. Till att börja med utses en övergripande styrgrupp som ska planera och följa arbetet med den nya organisationen och bli ”spindeln i nätet”. Gruppen ska bestå av representanter från branscherna. 

Under maj till december 2022:

– Ska styrgruppen tillsättas

– Utbildning på de nya stadgarna med förtroendevalda och ombudsmän

– Konferenser med förtroendevalda i varje bransch för att diskutera sina strukturer och organisationer samt hur deras branschavdelning ska se ut.

– Valberedning ska utses och utbildas.

Februari 2023: Första årsmötet i branschavdelningarna

Mars 2023: Genomföra det första representantskapet